Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję

Istniejemy, by nieść pomoc i nadzieję osobom potrzebującym. Naszym głównym celem jest odbudowanie w ludziach nadziei na lepsze jutro. Pomagamy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz wieloproblemowych w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Oferujemy im alternatywne (czytaj więcej)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest kościelną organizacją charytatywną. Jej misją jest wspieranie osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.   (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu "Dom dla Dziecka"

Fundacja działa na terenie krakowskiej dzielnicy Podgórze od 2002 roku. Realizujemy zadania z zakresu pomocy i wsparcia osób potrzebujących.   Reintegrujemy osoby społecznie napiętnowane. Wspieramy je, by mogły w możliwie najprostszy sposób wrócić do (czytaj więcej)

Fundacja

Ja „Potrafię Pomóc” – a Ty? Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi powstała dzięki wspólnej  inicjatywie rodziców dziesiątki dzieci. Podjęliśmy wspólne wyzwanie, wspólny (czytaj więcej)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nasza Betania jest organizacją pozarządową, kierującą swoją działalność głównie na rzecz pomocy dzieciom z ubogich rodzin. Idea organizacji zawiera się w słowach zaczerpniętych z Ewangelii Mateusza: >>łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, (czytaj więcej)

Drzewickie Centrum Wolontariatu

"Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi." (J. Verne) (czytaj więcej)

Fundacja "Dziecko w Centrum"

Misją Fundacji „Dziecko w Centrum” jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania Świata Przyjaznego Dzieciom. Świata, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo (czytaj więcej)

Fundacja Splotu Ramiennego

Jesteśmy pierwszą i jedyną w Polsce Organizacją, wspomagającą dzieci, które doznały w trakcie porodu uszkodzenia nerwów splotu ramiennego. Rozpoczęliśmy swą działalność w listopadzie 2000 roku. Nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Rehabilitacji w Szpitalu Dziecięcym (czytaj więcej)

Fundacja Złotowianka

Fundacja Złotowinaka powstała ze względu na co raz większą liczbę osob potrzebujących pomocy i wspacia. Początkowo swoją działalnością objąć mieliśmy tylko powiat złotowski, jednak dzięki prężnemu rozwojowi naszymi podopiecznymi są osoby z całej Poslki. Pomagamy przede wszystkim (czytaj więcej)