Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Misja PODAJ DALEJ to zgrana grupa sprawnych i niepełnosprawnych osób myślących pozytywnie, tworzących organizację pożytku publicznego. Usamodzielniamy osoby niepełnosprawne i angażujemy ich otoczenie oraz społeczności lokalne. Wsparcie obejmuje aktywizację społeczną, zawodową (czytaj więcej)

Fundacja D.O.M.

Fundacja D.O.M.-od 1991 roku działa na rzecz dobra ludzi ubogich,bezrobotnych i bezdomnych w stolicy i rejonach Polski dotkniętych biedą.Dla ubogiej młodzieży organizuje zajęcia pozalekcyjne,dożywianie kolonie. Od 1995 roku prowadzimy w Warszawie na Ochocie przy ulicy Grójeckiej 20b Punkt (czytaj więcej)

Fundacja "Azyl Nadziei" dla zwierząt potrzebujących pomocy

Aktualnie pod opieką fundacji znajduje się około 150 zwierząt, część w przytulisku, część w domu tymczasowym pod Opolem, część dokarmiana jako zwierzęta wolnożyjące. Do fundacji najczęściej trafiają koty, a także psy. Zdarzają się też fretki, świnki morskie, króliki, (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom

Fundacja "Pomagamy z uśmiechem" powstała z potrzeby serca.   Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy ciężka choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Skomplikowane zabiegi operacyjne, (czytaj więcej)

Fundacja "Liczy się każdy z nas"

Fundacja Chrześcijańska "Liczy się każdy z nas" powstała na mocy aktu notarialnego 1 lipca 2011 roku w Gdyni. Fundatorem jest Paulina Górnicka.   Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, pracujemy dla was od 10 lat. Ten mały jubileusz zaznaczył się niewymierną służbą na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach klubów Wolna i Młoda Strefa z terenu Województwa Świętokrzyskiego, pacjentów ośrodka leczenia (czytaj więcej)

Stoważyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży WROCŁAWSKA GALERIA MŁODYCH

W galerii dzieci mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności artystyczne poprzez szereg niekonwencjonalnych warsztatów z wykorzystaniem literatury, malarstwa, ceramiki i grafiki Stowarzyszenie prowadzi pozaszkolną edukację artystyczną dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 roku (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"     Niesiemy pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzym: przeprowadzamy dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno (czytaj więcej)

Fundacja "Inna Przestrzeń"

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości.   Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej SERCÓWKA

Członkowie katolickiej Wspólnoty Serca Jezusa działającej w archidiecezji łódzkiej w 2007 roku założyli Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „SERCÓWKA”, aby jeszcze skuteczniej szerzyć Królestwo Boże w ludzkich sercach. Celem Stowarzyszenia jest (czytaj więcej)