Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera

 Fundacja została założona przez rodziców dla 28-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera. Fakt, że są wśród nas rodzice chorych, którzy podobnie jak Joanna zmagają się z tą ciężką chorobą pozwolił nam zjednoczyć siły, (czytaj więcej)

Niesiemy Nadzieję

Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się kilkudziesięcioma najbardziej potrzebującymi rodzinami dofinansowując zakup lekarstw, pomagając (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" powstało w maju 2005 roku, a od 2007 roku ma status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że na rzecz J-elity można przekazać 1% podatku dochodowego.   Prowadzimy działalność (czytaj więcej)

Fundacja Serce Dziecka

Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej realizuje swoje działania poprzez   -   propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu   -   wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca   -   współpraca z ośrodkami medycznymi  (czytaj więcej)

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Fundacja Psi Los powstała, aby nieść wszechstronną pomoc zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. Realizuje swoje cele poprzez wpieranie schronisk i przytulisk, w szczególności Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórek darów, (czytaj więcej)

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga – Północ jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych, zawiązaną przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczonych i marginalizowanych społecznie. Brak (czytaj więcej)

Fundusz Tratwa Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek to fundusz lokalny, który zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i różnych instytucji. Ze środków tych tworzony jest budżet na finansowanie działalności społecznej mieszkańców Szczecinka, wspierania uzdolnionej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dziecom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" jest Organizacją Pożytku Publicznego. Historia działalności sięga roku 1983, kiedy to rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powołali do życia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej działa od marca 2008 roku. Powstało, by inicjować różnorakie przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi lokalnemu, by promować swój region, tradycję i kulturę, inspirować młodzież, budzić aktywność obywatelską mieszkańców. Członkowie (czytaj więcej)

Fundacja Vis Maior

Od 2002 wspieramy aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i zawodowym. - Prowadzimy warsztaty: psychologiczne, ekonomiczne, prawne, z zakresu poradnictwa zawodowego, twórczego myślenia i rozwijania pasji. - Rehabilitację w zakresie (czytaj więcej)