Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"     Niesiemy pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzym: przeprowadzamy dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno (czytaj więcej)

Fundacja "Inna Przestrzeń"

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości.   Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej SERCÓWKA

Członkowie katolickiej Wspólnoty Serca Jezusa działającej w archidiecezji łódzkiej w 2007 roku założyli Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „SERCÓWKA”, aby jeszcze skuteczniej szerzyć Królestwo Boże w ludzkich sercach. Celem Stowarzyszenia jest (czytaj więcej)

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera

 Fundacja została założona przez rodziców dla 28-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera. Fakt, że są wśród nas rodzice chorych, którzy podobnie jak Joanna zmagają się z tą ciężką chorobą pozwolił nam zjednoczyć siły, (czytaj więcej)

Niesiemy Nadzieję

Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się kilkudziesięcioma najbardziej potrzebującymi rodzinami dofinansowując zakup lekarstw, pomagając (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" powstało w maju 2005 roku, a od 2007 roku ma status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że na rzecz J-elity można przekazać 1% podatku dochodowego.   Prowadzimy działalność (czytaj więcej)

Fundacja Serce Dziecka

Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej realizuje swoje działania poprzez   -   propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu   -   wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca   -   współpraca z ośrodkami medycznymi  (czytaj więcej)

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Fundacja Psi Los powstała, aby nieść wszechstronną pomoc zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. Realizuje swoje cele poprzez wpieranie schronisk i przytulisk, w szczególności Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórek darów, (czytaj więcej)

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga – Północ jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych, zawiązaną przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczonych i marginalizowanych społecznie. Brak (czytaj więcej)

Fundusz Tratwa Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek to fundusz lokalny, który zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i różnych instytucji. Ze środków tych tworzony jest budżet na finansowanie działalności społecznej mieszkańców Szczecinka, wspierania uzdolnionej (czytaj więcej)