Fundacja Pomocy Dzieciom

Fundacja "Pomagamy z uśmiechem" powstała z potrzeby serca.   Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy ciężka choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Skomplikowane zabiegi operacyjne, (czytaj więcej)

Fundacja "Liczy się każdy z nas"

Fundacja Chrześcijańska "Liczy się każdy z nas" powstała na mocy aktu notarialnego 1 lipca 2011 roku w Gdyni. Fundatorem jest Paulina Górnicka.   Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, pracujemy dla was od 10 lat. Ten mały jubileusz zaznaczył się niewymierną służbą na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach klubów Wolna i Młoda Strefa z terenu Województwa Świętokrzyskiego, pacjentów ośrodka leczenia (czytaj więcej)

Stoważyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży WROCŁAWSKA GALERIA MŁODYCH

W galerii dzieci mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności artystyczne poprzez szereg niekonwencjonalnych warsztatów z wykorzystaniem literatury, malarstwa, ceramiki i grafiki Stowarzyszenie prowadzi pozaszkolną edukację artystyczną dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 roku (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"     Niesiemy pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzym: przeprowadzamy dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno (czytaj więcej)

Fundacja "Inna Przestrzeń"

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości.   Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej SERCÓWKA

Członkowie katolickiej Wspólnoty Serca Jezusa działającej w archidiecezji łódzkiej w 2007 roku założyli Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „SERCÓWKA”, aby jeszcze skuteczniej szerzyć Królestwo Boże w ludzkich sercach. Celem Stowarzyszenia jest (czytaj więcej)

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera

 Fundacja została założona przez rodziców dla 28-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera. Fakt, że są wśród nas rodzice chorych, którzy podobnie jak Joanna zmagają się z tą ciężką chorobą pozwolił nam zjednoczyć siły, (czytaj więcej)

Niesiemy Nadzieję

Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się kilkudziesięcioma najbardziej potrzebującymi rodzinami dofinansowując zakup lekarstw, pomagając (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" powstało w maju 2005 roku, a od 2007 roku ma status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że na rzecz J-elity można przekazać 1% podatku dochodowego.   Prowadzimy działalność (czytaj więcej)