Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA

Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w obecnym kształcie działa od 2007 roku. Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich, dochodów z majątku Stowarzyszenia, (czytaj więcej)

Safe Water Association

Safe Water Association jest stowarzyszeniem osób fizycznych, organizacją pozarządową, działającą non-profit.    Safe Water Association zostało powołane w celu szkolenia członków stowarzyszenia w ich umiejętnościach ratowniczych i nurkowych, podejmowania szerokich (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Zespołu Williamsa

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób z Zespołem Williamsa, ich rodzin i opiekunów oraz wszechstronne działanie na ich rzecz poprzez: 1)      wspieranie w sprawach diagnozy i terapii; 2)      wspieranie działalności naukowej oraz (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Jedność w Działaniu"

Misja: Rozwój 3 sołectw - Zawada, Śliwaków, Zberezka.  Prowadzone działania: Są to początki naszych działań, ale skupiamy się przede wszystkim na rozwoju sportowym i umysłowym dzieci i młodzieży. (czytaj więcej)

Pomóc Więcej

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Nasz cel statutowy to nicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej  oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"

Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” jest organizacją pożytku publicznego, działącą już od przeszło 5 lat na terenie Opola w obszarze pomocy społecznej. Jedną z podejmowanych przez nas inicjatyw jest prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych „Promyk” i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu pomaga pomagać na terenie całego województwa świętokrzyskiego: • Rekrutujemy wolontariuszy oraz przyjmujemy zgłoszenia organizacji pozarządowych, które chcą przyjąć wolontariuszy do pomocy. Łączenie potrzeb wolontariuszy z potrzebami (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, pragnących pomóc uczniom i wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, czyli osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Poprzez wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

AMICUS  bo chcielibyśmy aby dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich bliscy mogli zawsze znaleźć w nas oparcie. Stowarzyszenie powstało w styczniu 2004 roku z inicjatywy grupy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Grupę (czytaj więcej)