Stowarzyszenie Pomocy Dziecom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" jest Organizacją Pożytku Publicznego. Historia działalności sięga roku 1983, kiedy to rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powołali do życia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej działa od marca 2008 roku. Powstało, by inicjować różnorakie przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi lokalnemu, by promować swój region, tradycję i kulturę, inspirować młodzież, budzić aktywność obywatelską mieszkańców. Członkowie (czytaj więcej)

Fundacja Vis Maior

Od 2002 wspieramy aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i zawodowym. - Prowadzimy warsztaty: psychologiczne, ekonomiczne, prawne, z zakresu poradnictwa zawodowego, twórczego myślenia i rozwijania pasji. - Rehabilitację w zakresie (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA

Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w obecnym kształcie działa od 2007 roku. Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich, dochodów z majątku Stowarzyszenia, (czytaj więcej)

Safe Water Association

Safe Water Association jest stowarzyszeniem osób fizycznych, organizacją pozarządową, działającą non-profit.    Safe Water Association zostało powołane w celu szkolenia członków stowarzyszenia w ich umiejętnościach ratowniczych i nurkowych, podejmowania szerokich (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Zespołu Williamsa

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób z Zespołem Williamsa, ich rodzin i opiekunów oraz wszechstronne działanie na ich rzecz poprzez: 1)      wspieranie w sprawach diagnozy i terapii; 2)      wspieranie działalności naukowej oraz (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Jedność w Działaniu"

Misja: Rozwój 3 sołectw - Zawada, Śliwaków, Zberezka.  Prowadzone działania: Są to początki naszych działań, ale skupiamy się przede wszystkim na rozwoju sportowym i umysłowym dzieci i młodzieży. (czytaj więcej)

Pomóc Więcej

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Nasz cel statutowy to nicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej  oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"

Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” jest organizacją pożytku publicznego, działącą już od przeszło 5 lat na terenie Opola w obszarze pomocy społecznej. Jedną z podejmowanych przez nas inicjatyw jest prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych „Promyk” i (czytaj więcej)