Fundacja Serce Dziecka

Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej realizuje swoje działania poprzez   -   propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu   -   wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca   -   współpraca z ośrodkami medycznymi  (czytaj więcej)

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Fundacja Psi Los powstała, aby nieść wszechstronną pomoc zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. Realizuje swoje cele poprzez wpieranie schronisk i przytulisk, w szczególności Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, organizowanie akcji adopcyjnych i zbiórek darów, (czytaj więcej)

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga – Północ jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych, zawiązaną przez ludzi dostrzegających niewystarczalność rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dzieciom ze środowisk najbardziej wykluczonych i marginalizowanych społecznie. Brak (czytaj więcej)

Fundusz Tratwa Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek to fundusz lokalny, który zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i różnych instytucji. Ze środków tych tworzony jest budżet na finansowanie działalności społecznej mieszkańców Szczecinka, wspierania uzdolnionej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dziecom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" jest Organizacją Pożytku Publicznego. Historia działalności sięga roku 1983, kiedy to rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powołali do życia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej działa od marca 2008 roku. Powstało, by inicjować różnorakie przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi lokalnemu, by promować swój region, tradycję i kulturę, inspirować młodzież, budzić aktywność obywatelską mieszkańców. Członkowie (czytaj więcej)

Fundacja Vis Maior

Od 2002 wspieramy aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i zawodowym. - Prowadzimy warsztaty: psychologiczne, ekonomiczne, prawne, z zakresu poradnictwa zawodowego, twórczego myślenia i rozwijania pasji. - Rehabilitację w zakresie (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA

Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w obecnym kształcie działa od 2007 roku. Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich, dochodów z majątku Stowarzyszenia, (czytaj więcej)

Safe Water Association

Safe Water Association jest stowarzyszeniem osób fizycznych, organizacją pozarządową, działającą non-profit.    Safe Water Association zostało powołane w celu szkolenia członków stowarzyszenia w ich umiejętnościach ratowniczych i nurkowych, podejmowania szerokich (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Zespołu Williamsa

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób z Zespołem Williamsa, ich rodzin i opiekunów oraz wszechstronne działanie na ich rzecz poprzez: 1)      wspieranie w sprawach diagnozy i terapii; 2)      wspieranie działalności naukowej oraz (czytaj więcej)