FUNDACJA SILNA POLSKA

Nadrzędnym celem Fundacji "Silna Polska" jest integracja społeczeństwa we wspólnym działaniu na rzecz naszej Ojczyzny. "Jestem Polakiem i jestem z tego dumny" Uświadomienie, iż patriotyzm jest niejako obowiązkiem i powinnością, przekazywaną szczególnie młodemu (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Psi Głos

Inicjatywa stworzenia stowarzyszenia powstała w odpowiedzi na potrzebę pomocy zwierzętom z terenu gminy Kruszwica. Działamy w wolontariacie , znalazłyśmy domki dla wielu porzuconych i nie chcianych . Codziennie same się nimi zajmujemy. Karmimy, wyprowadzamy na spacer sprzątamy, socjalizujemy. (czytaj więcej)

Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA

ARIADNA jest fundacją, której celem jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dziećmi ciężko chorymi i osobami niepełnosprawnymi będących w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Pozyskiwane środki przeznaczamy na leczenie - zakup leków, opłaty za usługi (czytaj więcej)

Fundacja Nasze Bezdomniaki

Fundacja zajmuje się pomocą zwierzętom- przede wszystkim psom i kotom ale też koniom. W razie potrzeby zwierzęta są leczone, wszstkie są kastrowane lub sterylizowane, czipowane i oddawane do adopcji. Pod opieką fundacji znajduje się obecnie ok.30 psów, z których wiele o staruszki lub psy potrzebujące (czytaj więcej)

Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Jej celem nadrzędnym jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, edukacja dzieci i młodzieży czy przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych. Misja, (czytaj więcej)

Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie

Naszą misją jest doposażanie szpitali pediatrycznych w Warszawie w sprzęt diagnostyczny, aby dzieci mogły wrócić jak najszybciej do zdrowia. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad 25 milionów złotych na zakup urządzeń medycznych, remonty oddziałów i szkolenia dla personelu medycznego. W (czytaj więcej)

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje się liturgię. Dla większości katolików udział we mszy jest podstawową formą przeżywania wiary. Od tego, co zobaczą, usłyszą i przeżyją na mszy zależy jakość ich wiary. Dlatego uczymy wiary i udostępniamy (czytaj więcej)

fundacja nubia

Fundacja pod nazwą Fundacja Nubia , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:Bartłomieja Malec zwanych dalej fundatorami, powołana została aktem notarialnym rep A nr 2300/2002 sporządzonym przez notariusza. Anne Kelpin w kancelarii notarialnej w Wejherowie,w dniu 15 04.2002 r działa na podstawie (czytaj więcej)

FUNDACJA CROSSROADS

Fundacja "CROSSROADS" Organizacja społeczna wspierająca Dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu aktem notarialnym do życia została powołana Fundacja „Crossroads”, w dniu 01.04.2014 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał (czytaj więcej)

Fundacja Ochrony Przyrody im. Św. Tomasza z Akwinu

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENACH \"NATURA2000\" ORAZ WSPIERANIA I UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI WÓD W CELU ZACHOWANIA ICH ZASOBÓW. (czytaj więcej)