Gniewczyńskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju

Organizacja zajmuje się głównie pomocą fizyczną i materialną potrzebującym mieszkańcom wsi na terenie całego kraju. Wspieramy równieą sport i oświatę (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla prowadzi działalność na terenie gminy Maciejowice. Nie posiadamy statusu OPP. Pomagamy naszym mieszkańcom w trudnościach życiowych. Zbieramy dary żywnościowe, prowadzimy działalność edukacyjną. Rodzinie wielodzietnej z naszego terenu spalił się dom. Chcemy (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk

Celem Fundacji jest : a/ wspieranie dzieci i młodzieży z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka, rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych potrzebujących, b/ pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych, c/ pomoc dzieciom (czytaj więcej)

Fundacja Frater Pomoc dla rodzinnej opieki zastępczej

CELEM FUNDACJI JEST DOBROCZYNNOŚĆ NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ, RÓWNIEŻ TYCH PRZEBYWAJĄCYCH POZA PLACÓWKĄ OPEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ (MOW, MOS, SOW, SOSW I INNYCH) ZWANYCH DALEJ POOPIECZNYMI, 2.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE DOBROCZYNNE CELE POPRZEZ: A)TWORZENIA SYSTEMÓW (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Emaus Rzeszów

Wspólnota Jesteśmy osobami z różnymi trudnościami, które wspierając się wzajemnie podejmują odważną próbę odbudowy własnego życia oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej, uczciwą i konkretną pracą stopniowo odzyskujemy zaufanie do siebie i rozwijamy indywidualne predyspozycje, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis

Nasza nazwa LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Chcemy być Światłem Miłości wobec nienawiści i zła. Wiemy, (czytaj więcej)

FUNDACJA SILNA POLSKA

Nadrzędnym celem Fundacji "Silna Polska" jest integracja społeczeństwa we wspólnym działaniu na rzecz naszej Ojczyzny. "Jestem Polakiem i jestem z tego dumny" Uświadomienie, iż patriotyzm jest niejako obowiązkiem i powinnością, przekazywaną szczególnie młodemu (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Psi Głos

Inicjatywa stworzenia stowarzyszenia powstała w odpowiedzi na potrzebę pomocy zwierzętom z terenu gminy Kruszwica. Działamy w wolontariacie , znalazłyśmy domki dla wielu porzuconych i nie chcianych . Codziennie same się nimi zajmujemy. Karmimy, wyprowadzamy na spacer sprzątamy, socjalizujemy. (czytaj więcej)

Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA

ARIADNA jest fundacją, której celem jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dziećmi ciężko chorymi i osobami niepełnosprawnymi będących w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Pozyskiwane środki przeznaczamy na leczenie - zakup leków, opłaty za usługi (czytaj więcej)