Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu pomaga pomagać na terenie całego województwa świętokrzyskiego: • Rekrutujemy wolontariuszy oraz przyjmujemy zgłoszenia organizacji pozarządowych, które chcą przyjąć wolontariuszy do pomocy. Łączenie potrzeb wolontariuszy z potrzebami (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, pragnących pomóc uczniom i wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, czyli osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Poprzez wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

AMICUS  bo chcielibyśmy aby dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich bliscy mogli zawsze znaleźć w nas oparcie. Stowarzyszenie powstało w styczniu 2004 roku z inicjatywy grupy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Grupę (czytaj więcej)

Fundacja "Alma Spei"

Pomagamy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Jesteśmy Fundacją hospicjum domowego dla dzieci działającą na terenie Krakowa i okolic. Zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną nad chorymi dziećmi w ich rodzinnych domach, pomoc lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa, osoby (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby  niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, (czytaj więcej)

AMICI Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

Dotychczasowa Działalność Stowarzyszenia:   - działalność opiera się wyłącznie na charytatywnej pracy członków i osób za-przyjaźnionych;   - reprezentujemy różne zawody i specjalności. Są wśród nas między innymi: lekarze, rehabilitanci, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów Imienia ks. Stanisława Konarskiego

Celem Stowarzyszenia jest : - utrzymywanie więzi z członkami Stowarzyszenia przez regularne organizowanie zjazdów koleżeńskich, - udzielanie informacji o inicjatywach pijarskich, dotyczących działalności Liceum i Stowarzyszenia, - wzajemne wspieranie się członków (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Nasze dzieci – wspólna szkoła"

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 1 września 2004 roku jest (czytaj więcej)

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

FuRDA to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz środowiska osób z autyzmem. Działalność tę widzimy jako szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką: wspieranie rodzin w drodze przez autyzm; umożliwianie spotkań, wymiany informacji, integracji środowiska osób związanych (czytaj więcej)

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Celem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, założonej w 1991 r. przez prof. Zbigniewa Religę, jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. W Fundacji prowadzone są prace naukowo - badawcze nad protezami serca i (czytaj więcej)