Fundacja "Alma Spei"

Pomagamy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Jesteśmy Fundacją hospicjum domowego dla dzieci działającą na terenie Krakowa i okolic. Zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną nad chorymi dziećmi w ich rodzinnych domach, pomoc lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa, osoby (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby  niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, (czytaj więcej)

AMICI Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

Dotychczasowa Działalność Stowarzyszenia:   - działalność opiera się wyłącznie na charytatywnej pracy członków i osób za-przyjaźnionych;   - reprezentujemy różne zawody i specjalności. Są wśród nas między innymi: lekarze, rehabilitanci, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów Imienia ks. Stanisława Konarskiego

Celem Stowarzyszenia jest : - utrzymywanie więzi z członkami Stowarzyszenia przez regularne organizowanie zjazdów koleżeńskich, - udzielanie informacji o inicjatywach pijarskich, dotyczących działalności Liceum i Stowarzyszenia, - wzajemne wspieranie się członków (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Nasze dzieci – wspólna szkoła"

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 1 września 2004 roku jest (czytaj więcej)

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

FuRDA to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz środowiska osób z autyzmem. Działalność tę widzimy jako szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką: wspieranie rodzin w drodze przez autyzm; umożliwianie spotkań, wymiany informacji, integracji środowiska osób związanych (czytaj więcej)

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Celem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, założonej w 1991 r. przez prof. Zbigniewa Religę, jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. W Fundacji prowadzone są prace naukowo - badawcze nad protezami serca i (czytaj więcej)

Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Dolnego Śląska"

O nas Fundacja działa w ramach programu LEADER+ i działa na rzecz rozwoju społeczno-kulturalego i gospodarczego dwunastu gmin woj. śląskiego (Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, (czytaj więcej)

Fundacja "Nasze Dzieci"

Fundacja "Nasze Dzieci" została założona w 2004 roku. Jej działania głównie skierowane są w stronę dzieci i młodzieży, które polegają min. na organizacji wypoczynku letniego, organizacji wycieczek, propagowaniu wolontariatu, wspieraniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Zrzeszamy grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osoby wspierające Stowarzyszenie swymi specjalistycznymi umiejętnościami. Skupiamy kilkadziesiąt czynnie działających członków na rzecz 57 podopiecznych.  Stowarzyszenie (czytaj więcej)