Stowarzyszenie "Jedność w Działaniu"

Misja: Rozwój 3 sołectw - Zawada, Śliwaków, Zberezka.  Prowadzone działania: Są to początki naszych działań, ale skupiamy się przede wszystkim na rozwoju sportowym i umysłowym dzieci i młodzieży. (czytaj więcej)

Pomóc Więcej

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Nasz cel statutowy to nicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej  oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"

Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” jest organizacją pożytku publicznego, działącą już od przeszło 5 lat na terenie Opola w obszarze pomocy społecznej. Jedną z podejmowanych przez nas inicjatyw jest prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych „Promyk” i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu pomaga pomagać na terenie całego województwa świętokrzyskiego: • Rekrutujemy wolontariuszy oraz przyjmujemy zgłoszenia organizacji pozarządowych, które chcą przyjąć wolontariuszy do pomocy. Łączenie potrzeb wolontariuszy z potrzebami (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

Jesteśmy grupą ludzi dobrej woli, pragnących pomóc uczniom i wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, czyli osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Poprzez wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"

AMICUS  bo chcielibyśmy aby dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich bliscy mogli zawsze znaleźć w nas oparcie. Stowarzyszenie powstało w styczniu 2004 roku z inicjatywy grupy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Grupę (czytaj więcej)

Fundacja "Alma Spei"

Pomagamy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Jesteśmy Fundacją hospicjum domowego dla dzieci działającą na terenie Krakowa i okolic. Zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną nad chorymi dziećmi w ich rodzinnych domach, pomoc lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa, osoby (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby  niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Podejmuje i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, (czytaj więcej)

AMICI Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

Dotychczasowa Działalność Stowarzyszenia:   - działalność opiera się wyłącznie na charytatywnej pracy członków i osób za-przyjaźnionych;   - reprezentujemy różne zawody i specjalności. Są wśród nas między innymi: lekarze, rehabilitanci, (czytaj więcej)