Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość (czytaj więcej)

Fundacja Pociechom

  Jesteśmy Fundacją działającą nieprzerwanie od 1997 roku. Prowadzimy stajnię nad brzegiem Wisły w Warszawie. Podstawowym celem naszej Fundacji jest szeroko pojęte działanie na rzecz dobra dzieci i młodzieży. Tak więc, zarówno leczenie, rehabilitacja i profilaktyka, jak również (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

        Nowosądecka Wspólnota  powstała niemal spontanicznie: jako rezultat przyjacielskich bądź koleżeńskich spotkań, rozmów i dyskusji ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę wspierania potrzebujących pomocy, otwartych na nowe idee (czytaj więcej)

Fundacja SMA

Fundacja SMA powstała w 2013 r. z inicjatywy grupy rodziców dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), którzy zdecydowali się połączyć siły i doświadczenie w zarządzaniu projektami, aby wesprzeć walkę z chorobą. Na wzór podobnych organizacji zagranicznych, Fundacja wspomaga chorych (czytaj więcej)

FUNDACJA KOTIKOWO

Nasza fundacja dziala od 2-ch lat na terenie Gdańska. Nasze działania: 1) sterylizcja kotów 2) dokarmianie 3) stawianie kocich domów 4) leczenie 5)działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt 6)zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami (czytaj więcej)

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

SURSUM CORDA oznacza "w górę serca!". W tym zawołaniu, które kierujemy do wszystkich potrzebujących pomocy, zawiera się nasza misja - dać nadzieję, na to, że będzie dobrze: chorym, niepełnosprawnym, tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, rodzicom (czytaj więcej)

AMICI Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

Dotychczasowa Działalność Stowarzyszenia:   - działalność opiera się wyłącznie na charytatywnej pracy członków i osób za-przyjaźnionych;   - reprezentujemy różne zawody i specjalności. Są wśród nas między innymi: lekarze, rehabilitanci, (czytaj więcej)

Fundacja

Fundacja „Dom Nadziei” od 18 lat otwiera drzwi do trzeźwości dzieciom i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Ratujemy ich przed powolnym umieraniem, do którego prowadzi narkomania. Osoby wyleczone potrafią nawiązywać relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Stają (czytaj więcej)