Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Dolnego Śląska"

O nas Fundacja działa w ramach programu LEADER+ i działa na rzecz rozwoju społeczno-kulturalego i gospodarczego dwunastu gmin woj. śląskiego (Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, (czytaj więcej)

Fundacja "Nasze Dzieci"

Fundacja "Nasze Dzieci" została założona w 2004 roku. Jej działania głównie skierowane są w stronę dzieci i młodzieży, które polegają min. na organizacji wypoczynku letniego, organizacji wycieczek, propagowaniu wolontariatu, wspieraniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Zrzeszamy grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osoby wspierające Stowarzyszenie swymi specjalistycznymi umiejętnościami. Skupiamy kilkadziesiąt czynnie działających członków na rzecz 57 podopiecznych.  Stowarzyszenie (czytaj więcej)

Fundacja Tezeusz

Celem Fundacji Tezeusz jest ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowana w szczególności do katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także do członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących (czytaj więcej)

Śląska Liga Walki z Rakiem

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, strażniczą (rzecznictwa i kontroli społecznej) posiadającą status OPP prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Organizujemy wielopokoleniowe festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne lub teatralne) dla dzieci i młodzieży. Aktywizujemy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie NADZIEJA w Malanowie

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 31 osób, dziś liczy już 110 członków. Stowarzyszenie bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Dobroczynne

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu powstało w maju 2003 roku. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Staramy się nieść pomoc wszechstronną, ukierunkowaną na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocnej dłoni. Nasze Stowarzyszenie tworzą specjaliści, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

W dobie przemian społecznych wielu młodych ludzi nie potrafi w nich się umiejscowić, nie potrafią nadążyć za stawianymi im wymogami i coraz wcześniejszą koniecznością podejmowania konkretnych decyzji, mających wpływ na resztę życia. Efektem tych niedostosowań jest ucieczka od kontaktu (czytaj więcej)

"SANOVIA" LESKO

Ludowy klub Sportowy „SANOVIA” w Lesku powstał w 1923 roku. Jesteśmy jednym z najstarszych klubów sportowych na Podkarpaciu. Naszym podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Prowadzimy działalność w sekcjach (czytaj więcej)