Fundacja Tezeusz

Celem Fundacji Tezeusz jest ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowana w szczególności do katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także do członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących (czytaj więcej)

Śląska Liga Walki z Rakiem

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, strażniczą (rzecznictwa i kontroli społecznej) posiadającą status OPP prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Organizujemy wielopokoleniowe festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne lub teatralne) dla dzieci i młodzieży. Aktywizujemy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie NADZIEJA w Malanowie

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 31 osób, dziś liczy już 110 członków. Stowarzyszenie bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Dobroczynne

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu powstało w maju 2003 roku. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Staramy się nieść pomoc wszechstronną, ukierunkowaną na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocnej dłoni. Nasze Stowarzyszenie tworzą specjaliści, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

W dobie przemian społecznych wielu młodych ludzi nie potrafi w nich się umiejscowić, nie potrafią nadążyć za stawianymi im wymogami i coraz wcześniejszą koniecznością podejmowania konkretnych decyzji, mających wpływ na resztę życia. Efektem tych niedostosowań jest ucieczka od kontaktu (czytaj więcej)

"SANOVIA" LESKO

Ludowy klub Sportowy „SANOVIA” w Lesku powstał w 1923 roku. Jesteśmy jednym z najstarszych klubów sportowych na Podkarpaciu. Naszym podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Prowadzimy działalność w sekcjach (czytaj więcej)

Fundacja NOWE

Fundacja "Nowe" niesie pomoc w obszarze wychowania i terapii przez sztukę. Swoje projekty realizuje w Gminie Nowe w woj. kujawsko - pomorskim. Nowe to nieduże miasto, w którym dzieci i młodzież nie mają łatwego dostępu do sztuki, a świat wokół nich często jest (czytaj więcej)

Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego

Celem Towarzystwa jest: 1. propagowanie twórczości Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze 2. popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami, 3. upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez: 1. (czytaj więcej)

Fundacja Tara - schronisko dla koni

  Zajmujemy się prowadzeniem schroniska dla koni, w połączeniu z domem spokojnej starości dla tych zwierząt. Pełnimy rolę edukacyjną wśród młodzieży, powodując tym samym zmianę podejścia do zwierząt. Prowadzimy wolontariat, propagując ideę poszanowania dla wszystkich (czytaj więcej)