Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów Imienia ks. Stanisława Konarskiego

Celem Stowarzyszenia jest : - utrzymywanie więzi z członkami Stowarzyszenia przez regularne organizowanie zjazdów koleżeńskich, - udzielanie informacji o inicjatywach pijarskich, dotyczących działalności Liceum i Stowarzyszenia, - wzajemne wspieranie się członków (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Nasze dzieci – wspólna szkoła"

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 1 września 2004 roku jest (czytaj więcej)

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

FuRDA to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz środowiska osób z autyzmem. Działalność tę widzimy jako szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką: wspieranie rodzin w drodze przez autyzm; umożliwianie spotkań, wymiany informacji, integracji środowiska osób związanych (czytaj więcej)

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Celem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, założonej w 1991 r. przez prof. Zbigniewa Religę, jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. W Fundacji prowadzone są prace naukowo - badawcze nad protezami serca i (czytaj więcej)

Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Dolnego Śląska"

O nas Fundacja działa w ramach programu LEADER+ i działa na rzecz rozwoju społeczno-kulturalego i gospodarczego dwunastu gmin woj. śląskiego (Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, (czytaj więcej)

Fundacja "Nasze Dzieci"

Fundacja "Nasze Dzieci" została założona w 2004 roku. Jej działania głównie skierowane są w stronę dzieci i młodzieży, które polegają min. na organizacji wypoczynku letniego, organizacji wycieczek, propagowaniu wolontariatu, wspieraniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

Zrzeszamy grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osoby wspierające Stowarzyszenie swymi specjalistycznymi umiejętnościami. Skupiamy kilkadziesiąt czynnie działających członków na rzecz 57 podopiecznych.  Stowarzyszenie (czytaj więcej)

Fundacja Tezeusz

Celem Fundacji Tezeusz jest ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowana w szczególności do katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także do członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących (czytaj więcej)

Śląska Liga Walki z Rakiem

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, strażniczą (rzecznictwa i kontroli społecznej) posiadającą status OPP prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Organizujemy wielopokoleniowe festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne lub teatralne) dla dzieci i młodzieży. Aktywizujemy (czytaj więcej)