Stowarzyszenie "Nasze dzieci – wspólna szkoła"

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 1 września 2004 roku jest (czytaj więcej)

Stowarzyszennie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest: Prowadzenie działalności społecznie użytecznej, Ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Pomoc osobom wykluczonym społecznie, zwłaszcza: osobom uzależnionym, (czytaj więcej)

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Celem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, założonej w 1991 r. przez prof. Zbigniewa Religę, jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. W Fundacji prowadzone są prace naukowo - badawcze nad protezami serca i (czytaj więcej)

Fundacja Dzieci Orientu

Naszym priorytetem jest nieść pomoc sierotom i wdowom z Azji i Afryki Północnej.   Misja - wspieranie sierot, półsierot i biednych dzieci z Azji i Afryki Północnej ( tzw. Orientu) w ich potrzebach( wyżywienie, środki czystości, odzież, edukacja, (czytaj więcej)

Fundacja "Nasze Dzieci"

Fundacja "Nasze Dzieci" została założona w 2004 roku. Jej działania głównie skierowane są w stronę dzieci i młodzieży, które polegają min. na organizacji wypoczynku letniego, organizacji wycieczek, propagowaniu wolontariatu, wspieraniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (czytaj więcej)

FUNDACJA POMOCNA MAMA

Fundacja Pomocna Mama obejmuje kompleksową opieką samotnych ojców samotne matki rodziny pełne w trudnej sytuacji oraz rodziny które wychowują dziecko z chorobą przewlekłą. Pomagamy bezpośrednio zaopatrując rodziny w ubrania obuwie zabawki książki; środki niezbędne do życia; (czytaj więcej)

Fundacja Tezeusz

Celem Fundacji Tezeusz jest ewangelizacja, prowadzona głównie poprzez Internet, skierowana w szczególności do katolików pragnących pogłębienia swej wiary, a także do członków innych wspólnot chrześcijańskich, wyznawców innych religii oraz niewierzących (czytaj więcej)

Klub sportowy LIVE

Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Organizujemy wielopokoleniowe festyny rodzinne i zabawy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne lub teatralne) dla dzieci i młodzieży. Aktywizujemy (czytaj więcej)

Fundacja Serce Dla Serca

Wspieramy dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Uwrażliwiamy społeczeństwo na ich potrzeby oraz sytuację materialną i bytową. Pokonujemy codzienne przeciwności związane z niepełnosprawnością.<br /> <br /> Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu (czytaj więcej)