Stowarzyszenie NADZIEJA w Malanowie

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 31 osób, dziś liczy już 110 członków. Stowarzyszenie bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz mieszkańców (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Dobroczynne

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu powstało w maju 2003 roku. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Staramy się nieść pomoc wszechstronną, ukierunkowaną na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocnej dłoni. Nasze Stowarzyszenie tworzą specjaliści, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALF

W dobie przemian społecznych wielu młodych ludzi nie potrafi w nich się umiejscowić, nie potrafią nadążyć za stawianymi im wymogami i coraz wcześniejszą koniecznością podejmowania konkretnych decyzji, mających wpływ na resztę życia. Efektem tych niedostosowań jest ucieczka od kontaktu (czytaj więcej)

"SANOVIA" LESKO

Ludowy klub Sportowy „SANOVIA” w Lesku powstał w 1923 roku. Jesteśmy jednym z najstarszych klubów sportowych na Podkarpaciu. Naszym podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Prowadzimy działalność w sekcjach (czytaj więcej)

Fundacja NOWE

Fundacja "Nowe" niesie pomoc w obszarze wychowania i terapii przez sztukę. Swoje projekty realizuje w Gminie Nowe w woj. kujawsko - pomorskim. Nowe to nieduże miasto, w którym dzieci i młodzież nie mają łatwego dostępu do sztuki, a świat wokół nich często jest (czytaj więcej)

Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego

Celem Towarzystwa jest: 1. propagowanie twórczości Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze 2. popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami, 3. upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez: 1. (czytaj więcej)

Fundacja Tara - schronisko dla koni

  Zajmujemy się prowadzeniem schroniska dla koni, w połączeniu z domem spokojnej starości dla tych zwierząt. Pełnimy rolę edukacyjną wśród młodzieży, powodując tym samym zmianę podejścia do zwierząt. Prowadzimy wolontariat, propagując ideę poszanowania dla wszystkich (czytaj więcej)

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową organizacji i obejmuje (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

Chcemy zdobyć pozycję wiodącej w regionie śląskim organizacji wszechstronnie wspierającej rehabilitację osób po usunięciu krtani na skutek choroby nowotworowej ( laryngektomowanych). Naszą misją jest zapewnienie laryngektomowanym w Zabrzu i miastach sąsiadujących wielokierunkowej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu,Osobom Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy

Drodzy Przyjaciele Dzieła Pomocy Człowiekowi Cierpiącemu !   W dniu 08.10.2008 roku przy  kościele Ojców Kapucynów w Bydgoszczy, ul.Gdańska 2, powstało Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym (czytaj więcej)