Fundacja NOWE

Fundacja "Nowe" niesie pomoc w obszarze wychowania i terapii przez sztukę. Swoje projekty realizuje w Gminie Nowe w woj. kujawsko - pomorskim. Nowe to nieduże miasto, w którym dzieci i młodzież nie mają łatwego dostępu do sztuki, a świat wokół nich często jest (czytaj więcej)

Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego

Celem Towarzystwa jest: 1. propagowanie twórczości Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze 2. popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami, 3. upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez: 1. (czytaj więcej)

Fundacja Tara - schronisko dla koni

  Zajmujemy się prowadzeniem schroniska dla koni, w połączeniu z domem spokojnej starości dla tych zwierząt. Pełnimy rolę edukacyjną wśród młodzieży, powodując tym samym zmianę podejścia do zwierząt. Prowadzimy wolontariat, propagując ideę poszanowania dla wszystkich (czytaj więcej)

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową organizacji i obejmuje (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu

Chcemy zdobyć pozycję wiodącej w regionie śląskim organizacji wszechstronnie wspierającej rehabilitację osób po usunięciu krtani na skutek choroby nowotworowej ( laryngektomowanych). Naszą misją jest zapewnienie laryngektomowanym w Zabrzu i miastach sąsiadujących wielokierunkowej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu,Osobom Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy

Drodzy Przyjaciele Dzieła Pomocy Człowiekowi Cierpiącemu !   W dniu 08.10.2008 roku przy  kościele Ojców Kapucynów w Bydgoszczy, ul.Gdańska 2, powstało Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym (czytaj więcej)

Fundacja Dogtor

Fundacja DOGTOR jest jedną z pierwszych fundacji profesjonalnie zajmujących się zooterapią (animaloterapią) w Polsce. Fundację tworzy grupa wspaniałych i oddanych wolontariuszy poświęcających swój czas na przygotowanie zwierząt i pomoc osobom potrzebującym. Podopiecznymi fundacji (czytaj więcej)

Fundacja Twój Poranek

Misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Fundacja prowadzi działalność   na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu obrony praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, (czytaj więcej)

WĘDKA im. każdego Człowieka

WĘDKA to bycie z dziećmi i młodzieżą na co dzień. WĘDKA to miejsce tworzone przez dzieci i młodzież. WĘDKA to przekazywanie swojej pasji do życia innym. Dlaczego WĘDKA ? Naszym mottem jest dawanie wędki, a nie ryby. Porzekadło to idealnie oddaje charakter akcji pomocowych Stowarzyszenia. Przeciwni (czytaj więcej)

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

Celem Stowarzyszenia jest: -proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Społeczeństwa Informacyjnego dla wzmacniania świadomości społecznej mieszkańców -działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. -tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych głównie (czytaj więcej)