RAZEM Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Głównym celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju osobowego i fizycznego osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania stowarzyszenia zmierzają w trzech kierunkach: 1. Zapewnienie (czytaj więcej)

LARUM Stowarzyszenie Pomocy

Stowarzyszenie Pomocy "Larum" istnieje od 1992 roku, a w roku 2001 rozszerzyło swoją działalność o świetlicę środowiskową "Moje Słoneczko" i Klub Seniora - "Senior Potrafi". Znajdziesz tu propozycje: -dla siebie -dla rodziny -dla środowiska -dla (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Chorych na (MPS) Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie

Celem powstania Stowarzyszenia było działanie w zakresie integracji rodzin MPS z całego kraju, tworzenie funduszy na rzecz pomocy wszystkim dzieciom dotkniętym chorobą poprzez: -nawiązanie wzajemnych kontaktów rodzin posiadających dzieci chore na MPS, -organizowanie konferencji z udziałem (czytaj więcej)

Fundacja SPRAWNI INACZEJ

Fundacja „Sprawni Inaczej” działa od 1989 r. Misją organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie nowych ośrodków kształcenia, terapii i rehabilitacji oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Do kluczowych zadań Fundacji należy również integracja (czytaj więcej)

Fundacja Bene Vobis

Fundacja Bene Vobis jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i ich środowisk. Została założona w 1991 roku przez zespól psychoterapeutów, trenerów, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego współpracujących (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nasz Grodziec

Celem działania Stowarzyszenia jest zbieranie i propagowanie informacji na temat miejscowości Grodziec i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości, inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi, współpraca w tym (czytaj więcej)

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Rzeszowie jest organizacją pozarządową, która zrzesza rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę z terenu województwa podkarpackiego. Stowarzyszenie utrzymuje się i prowadzi swoją (czytaj więcej)

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osó Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo! Bardzo nam zależy, aby osoby upośledzone umysłowo, niepełnosprawne znajdowały dla siebie miejsce na każdym etapie życia. Chcemy działać profesjonalnie i nowocześnie:Chociaż Stowarzyszenie założyli przede wszystkim pracownicy naszej szkoły od początku naszej działalności (czytaj więcej)

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni

Klub realizuje swoje działania (zadania) we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, a w szczególności samorządem lokalnym, innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz poszczególnymi związkami sportowymi. Jego działalność przejawia (czytaj więcej)