Fundacja Dogtor

Fundacja DOGTOR jest jedną z pierwszych fundacji profesjonalnie zajmujących się zooterapią (animaloterapią) w Polsce. Fundację tworzy grupa wspaniałych i oddanych wolontariuszy poświęcających swój czas na przygotowanie zwierząt i pomoc osobom potrzebującym. Podopiecznymi fundacji (czytaj więcej)

Fundacja Twój Poranek

Misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Fundacja prowadzi działalność   na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu obrony praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, (czytaj więcej)

WĘDKA im. każdego Człowieka

WĘDKA to bycie z dziećmi i młodzieżą na co dzień. WĘDKA to miejsce tworzone przez dzieci i młodzież. WĘDKA to przekazywanie swojej pasji do życia innym. Dlaczego WĘDKA ? Naszym mottem jest dawanie wędki, a nie ryby. Porzekadło to idealnie oddaje charakter akcji pomocowych Stowarzyszenia. Przeciwni (czytaj więcej)

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

Celem Stowarzyszenia jest: -proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Społeczeństwa Informacyjnego dla wzmacniania świadomości społecznej mieszkańców -działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. -tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych głównie (czytaj więcej)

RAZEM Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Głównym celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju osobowego i fizycznego osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania stowarzyszenia zmierzają w trzech kierunkach: 1. Zapewnienie (czytaj więcej)

LARUM Stowarzyszenie Pomocy

Stowarzyszenie Pomocy "Larum" istnieje od 1992 roku, a w roku 2001 rozszerzyło swoją działalność o świetlicę środowiskową "Moje Słoneczko" i Klub Seniora - "Senior Potrafi". Znajdziesz tu propozycje: -dla siebie -dla rodziny -dla środowiska -dla (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Chorych na (MPS) Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie

Celem powstania Stowarzyszenia było działanie w zakresie integracji rodzin MPS z całego kraju, tworzenie funduszy na rzecz pomocy wszystkim dzieciom dotkniętym chorobą poprzez: -nawiązanie wzajemnych kontaktów rodzin posiadających dzieci chore na MPS, -organizowanie konferencji z udziałem (czytaj więcej)

Fundacja SPRAWNI INACZEJ

Fundacja „Sprawni Inaczej” działa od 1989 r. Misją organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie nowych ośrodków kształcenia, terapii i rehabilitacji oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Do kluczowych zadań Fundacji należy również integracja (czytaj więcej)

Fundacja Bene Vobis

Fundacja Bene Vobis jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i ich środowisk. Została założona w 1991 roku przez zespól psychoterapeutów, trenerów, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego współpracujących (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nasz Grodziec

Celem działania Stowarzyszenia jest zbieranie i propagowanie informacji na temat miejscowości Grodziec i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości, inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi, współpraca w tym (czytaj więcej)