Fundacja SPRAWNI INACZEJ

Fundacja „Sprawni Inaczej” działa od 1989 r. Misją organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie nowych ośrodków kształcenia, terapii i rehabilitacji oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Do kluczowych zadań Fundacji należy również integracja (czytaj więcej)

Fundacja Bene Vobis

Fundacja Bene Vobis jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i ich środowisk. Została założona w 1991 roku przez zespól psychoterapeutów, trenerów, superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego współpracujących (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nasz Grodziec

Celem działania Stowarzyszenia jest zbieranie i propagowanie informacji na temat miejscowości Grodziec i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości, inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi, współpraca w tym (czytaj więcej)

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Rzeszowie jest organizacją pozarządową, która zrzesza rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę z terenu województwa podkarpackiego. Stowarzyszenie utrzymuje się i prowadzi swoją (czytaj więcej)

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osó Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo! Bardzo nam zależy, aby osoby upośledzone umysłowo, niepełnosprawne znajdowały dla siebie miejsce na każdym etapie życia. Chcemy działać profesjonalnie i nowocześnie:Chociaż Stowarzyszenie założyli przede wszystkim pracownicy naszej szkoły od początku naszej działalności (czytaj więcej)

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni

Klub realizuje swoje działania (zadania) we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, a w szczególności samorządem lokalnym, innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz poszczególnymi związkami sportowymi. Jego działalność przejawia (czytaj więcej)

Fundacja Laurentius

Misją Fundacji jest działalność na rzecz bliźniego, niesienia pomocy ludziom starszym, chorym, potrzebującym opieki oraz wsparcia duchowego a także wdrażanie wszelkich systemów, które udogodnią życie ludziom starszym i niepełnosprawnym. Fundacja jest również założycielem (czytaj więcej)

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce   powstało w 2006 roku  z inicjatywy  kilku rodzin zastępczych, które szukając pomocy i wsparcia zaczęły się rozglądać za osobami o podobnych  zainteresowaniach. W roku 2010 otrzymaliśmy status (czytaj więcej)

Fundacja Nauki i Wychowania

Fundacja Nauki i Wychowania została powołana przez Salezjanów z ulicy Wodnej w Łodzi celem wsparcia działań edukacyjnych: Salezjańskiego Gimnazjum im. Księdza Bosko, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko, Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania, Oratorium (czytaj więcej)