Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Rzeszowie jest organizacją pozarządową, która zrzesza rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę z terenu województwa podkarpackiego. Stowarzyszenie utrzymuje się i prowadzi swoją (czytaj więcej)

Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osó Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo! Bardzo nam zależy, aby osoby upośledzone umysłowo, niepełnosprawne znajdowały dla siebie miejsce na każdym etapie życia. Chcemy działać profesjonalnie i nowocześnie:Chociaż Stowarzyszenie założyli przede wszystkim pracownicy naszej szkoły od początku naszej działalności (czytaj więcej)

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni

Klub realizuje swoje działania (zadania) we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, a w szczególności samorządem lokalnym, innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz poszczególnymi związkami sportowymi. Jego działalność przejawia (czytaj więcej)

Fundacja Laurentius

Misją Fundacji jest działalność na rzecz bliźniego, niesienia pomocy ludziom starszym, chorym, potrzebującym opieki oraz wsparcia duchowego a także wdrażanie wszelkich systemów, które udogodnią życie ludziom starszym i niepełnosprawnym. Fundacja jest również założycielem (czytaj więcej)

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce   powstało w 2006 roku  z inicjatywy  kilku rodzin zastępczych, które szukając pomocy i wsparcia zaczęły się rozglądać za osobami o podobnych  zainteresowaniach. W roku 2010 otrzymaliśmy status (czytaj więcej)

Fundacja Nauki i Wychowania

Fundacja Nauki i Wychowania została powołana przez Salezjanów z ulicy Wodnej w Łodzi celem wsparcia działań edukacyjnych: Salezjańskiego Gimnazjum im. Księdza Bosko, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko, Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania, Oratorium (czytaj więcej)

Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy "STOKROTKA"

Działamy w Gliwicach od 1957 roku. Przez ten czas mieliśmy przyjemność organizować ogromną ilość mniejszych i większych imprez sportowych i rekreacyjnych w mieście dla osób w każdym wieku. Staramy się utrzymywać wysoki poziom prowadzonych przez nas treningów i imprez. Pracujemy (czytaj więcej)

Gliwicki Klub Karate Kyokushin

Gliwicki Klub Karate Kyokushin zajmuje się szkoleniem sportowym i rekreacyjnym we wszystkich grupach wiekowych. Historia Gliwickiego Karate sięga końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wraz z pierwszymi informacjami o karate, które zaczęły się pojawiać w Polsce, znaleźli (czytaj więcej)

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Zgodnie z wynikami pierwszego Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski (lipiec 2008) przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP: "obecny model szkoły opiera się na jednolitym przygotowaniu dużych grup na potrzeby rozwijającego się przemysłu, podczas gdy (czytaj więcej)