Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest obrona niezależności twórczej projektantów,  prawideł i reguł rzetelnego, profesjonalnego designu oraz prestiżu zawodu grafika.Pragniemy przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do (czytaj więcej)

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej to organizacja pozarządowa propagująca, organizująca i wspierająca opiekę paliatywną. POMÓŻ ŻYĆ GODNIE... DO KOŃCA POMOC DLA HOSPICJÓW Priorytetem naszej działalności jest wspieranie Hospicjum św. Patryka w Otwocku oraz prowadzenie (czytaj więcej)

Fundacja „Na Rzecz Zdrowa Szkoła”

Celem Fundacji jest udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, a w szczególności udzielanie pomocy: a. W rozbudowie, modernizacji, konserwacji obiektu szkolnego b. W wyposażeniu szkoły w środki dydaktyczne i pomoce naukowe c. W dokształcaniu (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie

Misja Profilaktyka w zakresie zabezpieczenia miejsc powodujących niepełnosprawność. Zmniejszenie skutków istniejących niepełnosprawności poprzez włączanie różnych form naukowych jak i merytorycznych we współpracy z instytucjami, w szczególności ochrony zdrowia. (czytaj więcej)

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej. Nasi przedstawiciele znajdują się w: Trójmieście, Bydgoszczy, Ustce, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Wejherowie, Kościerzynie, (czytaj więcej)

FUNDACJA PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości<br /> i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom<br /> w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.<br /> <br /> Fundacja została (czytaj więcej)

Fundacja Bariera

Działalność Fundacji skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków. Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne i wspiera te osoby w poszukiwaniu pracy na wolnym rynku. Ponadto Fundacja zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, sportowych (czytaj więcej)

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne zajmuje się aktywną ochroną fortyfikacji, ich badaniem i popularyzacją.Działalność nasza skupia się wokół Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń - tworzonego skansenu militarnego. Skansen obejmuje wycinek pasa fortecznego twierdzy z XIXw. dziełami (czytaj więcej)

Fundacja Junior

Fundacja Junior rozpoczęła swoją działalność w roku 2011, oficjalnie uznanym przez Komisję Europejską za Europejski Rok Wolontariatu. Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, opierającą swe działania na zaangażowaniu wolontariuszy. MISJA Naszą misją jest (czytaj więcej)