Stowarzyszenie PRO-EKOPLANET

Stowarzyszenie „Pro – ekoplanet” prowadzi działania społeczno – edukacyjne w zakresie: -ochrony przyrody (prowadzimy eko-bibliotekę, organizujemy konkursy przyrodnicze, kontynuujemy kampanię na rzecz objęcia całej puszczy białowieskiej parkiem narodowym) -pracy z (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie

Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Stowarzyszenie powołało Zespół Dziennych Ośrodków tj. placówkę edukacyjną i placówkę medyczną. Cel działania placówki jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie niepełnosprawności poprzez (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepelnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!"

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym 30 członków, działającym na terenie gminy Wiązowna od lutego 2005 roku. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a jedynym stałym źródłem dochodów są składki członkowskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (czytaj więcej)

Fundacja Na Rzecz Dzieci

Fundacja została założona jako miejsce odpowiedzialnej współpracy i troski dla ratowania spraw zdrowia środowiskowego dzieci. Jej praca obejmuje wiele miast i gmin aglomeracji górnośląskiej. Istotą działania Fundacji jest kompleksowe i zintegrowane rozwiązywanie problemów. W zakresie skali (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest obrona niezależności twórczej projektantów,  prawideł i reguł rzetelnego, profesjonalnego designu oraz prestiżu zawodu grafika.Pragniemy przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do (czytaj więcej)

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej to organizacja pozarządowa propagująca, organizująca i wspierająca opiekę paliatywną. POMÓŻ ŻYĆ GODNIE... DO KOŃCA POMOC DLA HOSPICJÓW Priorytetem naszej działalności jest wspieranie Hospicjum św. Patryka w Otwocku oraz prowadzenie (czytaj więcej)

Fundacja „Na Rzecz Zdrowa Szkoła”

Celem Fundacji jest udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, a w szczególności udzielanie pomocy: a. W rozbudowie, modernizacji, konserwacji obiektu szkolnego b. W wyposażeniu szkoły w środki dydaktyczne i pomoce naukowe c. W dokształcaniu (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie

Misja Profilaktyka w zakresie zabezpieczenia miejsc powodujących niepełnosprawność. Zmniejszenie skutków istniejących niepełnosprawności poprzez włączanie różnych form naukowych jak i merytorycznych we współpracy z instytucjami, w szczególności ochrony zdrowia. (czytaj więcej)

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej. Nasi przedstawiciele znajdują się w: Trójmieście, Bydgoszczy, Ustce, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Wejherowie, Kościerzynie, (czytaj więcej)

FUNDACJA PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości<br /> i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom<br /> w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.<br /> <br /> Fundacja została (czytaj więcej)