Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie

Misja Profilaktyka w zakresie zabezpieczenia miejsc powodujących niepełnosprawność. Zmniejszenie skutków istniejących niepełnosprawności poprzez włączanie różnych form naukowych jak i merytorycznych we współpracy z instytucjami, w szczególności ochrony zdrowia. (czytaj więcej)

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej. Nasi przedstawiciele znajdują się w: Trójmieście, Bydgoszczy, Ustce, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Wejherowie, Kościerzynie, (czytaj więcej)

FUNDACJA PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości<br /> i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom<br /> w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.<br /> <br /> Fundacja została (czytaj więcej)

Fundacja Bariera

Działalność Fundacji skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków. Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne i wspiera te osoby w poszukiwaniu pracy na wolnym rynku. Ponadto Fundacja zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, sportowych (czytaj więcej)

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne zajmuje się aktywną ochroną fortyfikacji, ich badaniem i popularyzacją.Działalność nasza skupia się wokół Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń - tworzonego skansenu militarnego. Skansen obejmuje wycinek pasa fortecznego twierdzy z XIXw. dziełami (czytaj więcej)

Fundacja Junior

Fundacja Junior rozpoczęła swoją działalność w roku 2011, oficjalnie uznanym przez Komisję Europejską za Europejski Rok Wolontariatu. Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, opierającą swe działania na zaangażowaniu wolontariuszy. MISJA Naszą misją jest (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS"

Celem Stowarzyszenia jest: 1) Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, tzn. świadczenie pomocy charytatywnej w krajach misyjnych, dla: a) głodnych, b) bezdomnych, c) dotkniętych chorobami, d) sierot, e) (czytaj więcej)

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Powstałe 5 marca 2002 r. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie jest ogólnopolską organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną. Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Krajowego Rejestru (czytaj więcej)

Koło Pomocy Dzieciom Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej

Koło powstało w 1983 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych Zarząd Koła to rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wszyscy pracują społecznie. Koło gromadzi środki na sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, wózki inwalidzkie, zabiegi (czytaj więcej)