Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS"

Celem Stowarzyszenia jest: 1) Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, tzn. świadczenie pomocy charytatywnej w krajach misyjnych, dla: a) głodnych, b) bezdomnych, c) dotkniętych chorobami, d) sierot, e) (czytaj więcej)

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Powstałe 5 marca 2002 r. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie jest ogólnopolską organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną. Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskało poprzez wpis do Krajowego Rejestru (czytaj więcej)

Koło Pomocy Dzieciom Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej

Koło powstało w 1983 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych Zarząd Koła to rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wszyscy pracują społecznie. Koło gromadzi środki na sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, wózki inwalidzkie, zabiegi (czytaj więcej)

Mazowiecko-Podlaski Klub Karate

Wszystkich młodych ludzi chcących aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas na treningach zaprasza shihan Artur Więzowski 5 DAN - wychowawca medalistów Międzynarodowych Turniejów Karate. Shihan Więzowski był współzałożycielem Oyama Karate na Litwie. Wielokrotnie był nominowany (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Misja Dworcowa" im. ks. Jana Schneidera

Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” pomaga dziewczętom i kobietom w trudnych sytuacjach życiowych. Bo zawsze jest wyjście z kryzysu. Trzeba w to uwierzyć i umieć skorzystać z oferowanego wsparcia. Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” powstało 1 września 2003 roku, a status (czytaj więcej)

Fundacja

Celami Fundacji są: prezentowanie i ochrona dziedzictwa kultury polskiej, troska o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, współpraca z innymi organizacjami o profilu samopomocowym (czytaj więcej)

Fundacja Biuro Projektów Lokalnych

Misją Fundacji Biuro Projektów Lokalnych jest profesjonalne wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu rawskiego w ich działalności na rzecz wspólnego dobra. Pomagamy fundacjom i stowarzyszeniom w osiągnięciu długoterminowej stabilności finansowej. Kluczowym projektem (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

Misja 1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli (czytaj więcej)

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych została powołana przez rodziców zastępczych w czerwcu 2006 roku. Od kwietnia 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego. Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, wychowującym (czytaj więcej)