Mazowiecko-Podlaski Klub Karate

Wszystkich młodych ludzi chcących aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas na treningach zaprasza shihan Artur Więzowski 5 DAN - wychowawca medalistów Międzynarodowych Turniejów Karate. Shihan Więzowski był współzałożycielem Oyama Karate na Litwie. Wielokrotnie był nominowany (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Misja Dworcowa" im. ks. Jana Schneidera

Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” pomaga dziewczętom i kobietom w trudnych sytuacjach życiowych. Bo zawsze jest wyjście z kryzysu. Trzeba w to uwierzyć i umieć skorzystać z oferowanego wsparcia. Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” powstało 1 września 2003 roku, a status (czytaj więcej)

Fundacja

Celami Fundacji są: prezentowanie i ochrona dziedzictwa kultury polskiej, troska o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, współpraca z innymi organizacjami o profilu samopomocowym (czytaj więcej)

Fundacja Biuro Projektów Lokalnych

Misją Fundacji Biuro Projektów Lokalnych jest profesjonalne wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu rawskiego w ich działalności na rzecz wspólnego dobra. Pomagamy fundacjom i stowarzyszeniom w osiągnięciu długoterminowej stabilności finansowej. Kluczowym projektem (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

Misja 1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli (czytaj więcej)

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych została powołana przez rodziców zastępczych w czerwcu 2006 roku. Od kwietnia 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego. Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, wychowującym (czytaj więcej)

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie

Fundacja została powołana w celach: a) niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, b) wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt, c) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, d) (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Wszystko zaczęło się 28 czerwca 1996 roku. Tego dnia zostały zakończone prace remontowo-adaptacyjne na Osiedlu Jagiellońskim i nastąpiło huczne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnieźnie. W dużej mierze do otwarcia warsztatów przyczyniła się pani mgr Krystyna Chlasta, (czytaj więcej)

Towarzystwo Miłosników Rzeki Regi

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie powstało z inicjatywy grona wędkarzy, miłośników ekologii i ochrony przyrody w celu opieki nad przepływającą przez nasze miasto, gminę i powiat rzeką Regą oraz jej dorzeczem. Zamiarem naszym jest, aby przy użyciu wszelkich (czytaj więcej)