Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie

Fundacja została powołana w celach: a) niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, b) wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt, c) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, d) (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Wszystko zaczęło się 28 czerwca 1996 roku. Tego dnia zostały zakończone prace remontowo-adaptacyjne na Osiedlu Jagiellońskim i nastąpiło huczne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnieźnie. W dużej mierze do otwarcia warsztatów przyczyniła się pani mgr Krystyna Chlasta, (czytaj więcej)

Towarzystwo Miłosników Rzeki Regi

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie powstało z inicjatywy grona wędkarzy, miłośników ekologii i ochrony przyrody w celu opieki nad przepływającą przez nasze miasto, gminę i powiat rzeką Regą oraz jej dorzeczem. Zamiarem naszym jest, aby przy użyciu wszelkich (czytaj więcej)

Fundacja Rozwoju Pediatrii

Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie (czytaj więcej)

Fundacja Droga

Cel działania Fundacji: -propagowanie i rozwój gospodarki i nauki -propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych , społecznych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej -rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej (czytaj więcej)

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, by każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom. Pod opieką Dzieła znajduje się ponad 1700 osób bez domu. Bezdomność to wielki dramat człowieka pozostawionego samemu sobie... bo nie mieć domu to nie posiadać również wszystkiego co na (czytaj więcej)

Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych

Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani. Zadania: - organizowanie kursów rehabilitacji głosu,reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku; - opieka nad ludźmi chorymi i po operacji krtani, współpraca z rodzinami chorych; - wydawanie informatorów, poradników (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla: a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych, b/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c/ wspierania (czytaj więcej)

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Sukcesem zakończyła się m.in prowadzona przez kilka lat kampania w obronie największej w Europie kolonii susła perełkowanego w Świdniku. Podejmujemy liczne interwencje oraz działania edukacyjne. Od (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA" powstało dzięki staraniom rodziców pragnących pomóc Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjno-Rehabilitacyjnemu. Ośrodek ten, do którego uczęszczają m.in. dzieci z porażeniem mózgowym, mieści (czytaj więcej)