Fundacja Rozwoju Pediatrii

Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie (czytaj więcej)

Fundacja Droga

Cel działania Fundacji: -propagowanie i rozwój gospodarki i nauki -propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych , społecznych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej -rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej (czytaj więcej)

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, by każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom. Pod opieką Dzieła znajduje się ponad 1700 osób bez domu. Bezdomność to wielki dramat człowieka pozostawionego samemu sobie... bo nie mieć domu to nie posiadać również wszystkiego co na (czytaj więcej)

Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych

Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani. Zadania: - organizowanie kursów rehabilitacji głosu,reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku; - opieka nad ludźmi chorymi i po operacji krtani, współpraca z rodzinami chorych; - wydawanie informatorów, poradników (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla: a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych, b/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c/ wspierania (czytaj więcej)

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Sukcesem zakończyła się m.in prowadzona przez kilka lat kampania w obronie największej w Europie kolonii susła perełkowanego w Świdniku. Podejmujemy liczne interwencje oraz działania edukacyjne. Od (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA" powstało dzięki staraniom rodziców pragnących pomóc Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjno-Rehabilitacyjnemu. Ośrodek ten, do którego uczęszczają m.in. dzieci z porażeniem mózgowym, mieści (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o charakterze charytatywnym. Powstało w listopadzie 2001 r. z inicjatywy Pełnomocnika do spraw Ofiar Przestępstw przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 7 maja 2002 r. postanowieniem (czytaj więcej)

Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań

WKS Grunwald Poznań to stowarzyszenie sportowe o blisko 90-letniej tradycji. Pierwsze wzmianki o wojskowym klubie w Poznaniu sięgają początków lat 20-tych ubiegłego wieku. Już w 1920 roku zarejestrowano Wojskowy Klub Tenisowy. Cztery lata później powstały sekcje wioślarstwa i pentatlonu. (czytaj więcej)

SERCA DZIECIOM

Pomagamy dzieciom z domów dziecka, sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich. Świadczymy pomoc dzieciom chorym finansując zabiegi i ich leczenie. Promujemy i organizujemy wolontariat oraz działalność charytatywną. Finansujemy (czytaj więcej)