Fundacja

Celami Fundacji są: prezentowanie i ochrona dziedzictwa kultury polskiej, troska o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, współpraca z innymi organizacjami o profilu samopomocowym (czytaj więcej)

Fundacja Biuro Projektów Lokalnych

Misją Fundacji Biuro Projektów Lokalnych jest profesjonalne wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu rawskiego w ich działalności na rzecz wspólnego dobra. Pomagamy fundacjom i stowarzyszeniom w osiągnięciu długoterminowej stabilności finansowej. Kluczowym projektem (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

Misja 1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli (czytaj więcej)

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych została powołana przez rodziców zastępczych w czerwcu 2006 roku. Od kwietnia 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego. Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, wychowującym (czytaj więcej)

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie

Fundacja została powołana w celach: a) niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, b) wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt, c) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, d) (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Wszystko zaczęło się 28 czerwca 1996 roku. Tego dnia zostały zakończone prace remontowo-adaptacyjne na Osiedlu Jagiellońskim i nastąpiło huczne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnieźnie. W dużej mierze do otwarcia warsztatów przyczyniła się pani mgr Krystyna Chlasta, (czytaj więcej)

Towarzystwo Miłosników Rzeki Regi

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie powstało z inicjatywy grona wędkarzy, miłośników ekologii i ochrony przyrody w celu opieki nad przepływającą przez nasze miasto, gminę i powiat rzeką Regą oraz jej dorzeczem. Zamiarem naszym jest, aby przy użyciu wszelkich (czytaj więcej)

Fundacja Rozwoju Pediatrii

Celem powstania Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowania poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy dzieciom chorym, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspieranie (czytaj więcej)

Fundacja Droga

Cel działania Fundacji: -propagowanie i rozwój gospodarki i nauki -propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych , społecznych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej -rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej (czytaj więcej)

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, by każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom. Pod opieką Dzieła znajduje się ponad 1700 osób bez domu. Bezdomność to wielki dramat człowieka pozostawionego samemu sobie... bo nie mieć domu to nie posiadać również wszystkiego co na (czytaj więcej)