Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie

Cele Stowarzyszenia: 1. Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych. 2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności związanych z niepełnosprawnością. 3. (czytaj więcej)

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

W Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu (pełen wykaz Centrów znajduje sie w dziale - znajdź swoje centrum. Przedstawiciele Centrów Wolontariatu biorą udział w systematycznych spotkaniach, podczas, których (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży

Działamy na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego. Wspieramy aktywność społeczną obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia. Pomagamy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ofiarom tragedii, osobom ciężko dotkniętym przez los, przewlekle (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Amazonek

Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją pozarządową o osobowości prawnej z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Plac Majdanek 7.  Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom chorym na raka piersi.  Każdego roku tysiące (czytaj więcej)

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, niektórzy z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkich ich łączy wspólna pasja - śpiewanie. Mają wielki talent, interesuje (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Miłośników Gór

Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie działa już 15-sty rok. Naszymi celami statutowymi są: - podniesienie wiedzy i wychowanie społeczności lokalnej dla idei umiłowania i ratowania gór oraz różnych form wypoczynku czynnego, - kształtowanie właściwego stosunku do środowiska gór, upowszechnianie (czytaj więcej)

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej"

     Fundacja została założona przez rodziców dla 28-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera jest jedyną w Polsce organizacją zajmującą się ich wspieraniem.           Fundacja jest organizacją non-profit stawiającą sobie za cel działalność edukacyjną (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzezcz Rozwoju Wsi Pietrzyków

Celem działania stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki,integracja społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości. Prowadzone działania: Chcemy wybudować (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Przebudzeni"

Będąc buddystami, którzy realizują posługę duchową w więzieniu, dostrzegliśmy ogrom potrzeb, jakie mają więźniowie. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, jak i szeroko pojętej intelektualnej oraz duchowej. Wychodząc naprzeciw tym  oczekiwaniom oraz w celu (czytaj więcej)

Stowarzyszenie LEPSZY ŚWIAT

Nasze motto: “Stwórzmy razem świat, w którym takie organizacje jak nasza nie będą więcej potrzebne!” Chcemy zbudować lepszy świat. Myślimy globalnie działamy lokalnie :) Z pomocą wolontariuszy i sympatyków chcemy pokazać, że dzięki lokalnym działaniom (czytaj więcej)