Bydgoskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych

Stowarzyszenie zrzesza osoby po usunięciu krtani. Zadania: - organizowanie kursów rehabilitacji głosu,reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku; - opieka nad ludźmi chorymi i po operacji krtani, współpraca z rodzinami chorych; - wydawanie informatorów, poradników (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla: a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych, b/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c/ wspierania (czytaj więcej)

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Sukcesem zakończyła się m.in prowadzona przez kilka lat kampania w obronie największej w Europie kolonii susła perełkowanego w Świdniku. Podejmujemy liczne interwencje oraz działania edukacyjne. Od (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA" powstało dzięki staraniom rodziców pragnących pomóc Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjno-Rehabilitacyjnemu. Ośrodek ten, do którego uczęszczają m.in. dzieci z porażeniem mózgowym, mieści (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o charakterze charytatywnym. Powstało w listopadzie 2001 r. z inicjatywy Pełnomocnika do spraw Ofiar Przestępstw przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 7 maja 2002 r. postanowieniem (czytaj więcej)

Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań

WKS Grunwald Poznań to stowarzyszenie sportowe o blisko 90-letniej tradycji. Pierwsze wzmianki o wojskowym klubie w Poznaniu sięgają początków lat 20-tych ubiegłego wieku. Już w 1920 roku zarejestrowano Wojskowy Klub Tenisowy. Cztery lata później powstały sekcje wioślarstwa i pentatlonu. (czytaj więcej)

SERCA DZIECIOM

Pomagamy dzieciom z domów dziecka, sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich. Świadczymy pomoc dzieciom chorym finansując zabiegi i ich leczenie. Promujemy i organizujemy wolontariat oraz działalność charytatywną. Finansujemy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie

Cele Stowarzyszenia: 1. Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych. 2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności związanych z niepełnosprawnością. 3. (czytaj więcej)

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

W Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu (pełen wykaz Centrów znajduje sie w dziale - znajdź swoje centrum. Przedstawiciele Centrów Wolontariatu biorą udział w systematycznych spotkaniach, podczas, których (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży

Działamy na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego. Wspieramy aktywność społeczną obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia. Pomagamy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ofiarom tragedii, osobom ciężko dotkniętym przez los, przewlekle (czytaj więcej)