Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o charakterze charytatywnym. Powstało w listopadzie 2001 r. z inicjatywy Pełnomocnika do spraw Ofiar Przestępstw przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 7 maja 2002 r. postanowieniem (czytaj więcej)

Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań

WKS Grunwald Poznań to stowarzyszenie sportowe o blisko 90-letniej tradycji. Pierwsze wzmianki o wojskowym klubie w Poznaniu sięgają początków lat 20-tych ubiegłego wieku. Już w 1920 roku zarejestrowano Wojskowy Klub Tenisowy. Cztery lata później powstały sekcje wioślarstwa i pentatlonu. (czytaj więcej)

SERCA DZIECIOM

Pomagamy dzieciom z domów dziecka, sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich. Świadczymy pomoc dzieciom chorym finansując zabiegi i ich leczenie. Promujemy i organizujemy wolontariat oraz działalność charytatywną. Finansujemy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie

Cele Stowarzyszenia: 1. Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych. 2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a w szczególności związanych z niepełnosprawnością. 3. (czytaj więcej)

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

W Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu (pełen wykaz Centrów znajduje sie w dziale - znajdź swoje centrum. Przedstawiciele Centrów Wolontariatu biorą udział w systematycznych spotkaniach, podczas, których (czytaj więcej)

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży

Działamy na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego. Wspieramy aktywność społeczną obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia. Pomagamy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ofiarom tragedii, osobom ciężko dotkniętym przez los, przewlekle (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Amazonek

Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją pozarządową o osobowości prawnej z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Plac Majdanek 7.  Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom chorym na raka piersi.  Każdego roku tysiące (czytaj więcej)

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, niektórzy z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkich ich łączy wspólna pasja - śpiewanie. Mają wielki talent, interesuje (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Miłośników Gór

Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie działa już 15-sty rok. Naszymi celami statutowymi są: - podniesienie wiedzy i wychowanie społeczności lokalnej dla idei umiłowania i ratowania gór oraz różnych form wypoczynku czynnego, - kształtowanie właściwego stosunku do środowiska gór, upowszechnianie (czytaj więcej)

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej"

     Fundacja została założona przez rodziców dla 28-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera jest jedyną w Polsce organizacją zajmującą się ich wspieraniem.           Fundacja jest organizacją non-profit stawiającą sobie za cel działalność edukacyjną (czytaj więcej)