Stowarzyszenie Amazonek

Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją pozarządową o osobowości prawnej z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Plac Majdanek 7.  Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom chorym na raka piersi.  Każdego roku tysiące (czytaj więcej)

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis

Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, niektórzy z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkich ich łączy wspólna pasja - śpiewanie. Mają wielki talent, interesuje (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Miłośników Gór

Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie działa już 15-sty rok. Naszymi celami statutowymi są: - podniesienie wiedzy i wychowanie społeczności lokalnej dla idei umiłowania i ratowania gór oraz różnych form wypoczynku czynnego, - kształtowanie właściwego stosunku do środowiska gór, upowszechnianie (czytaj więcej)

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej"

     Fundacja została założona przez rodziców dla 28-letniej chorej Joanny i innych chorych na zespół Dandy - Walkera jest jedyną w Polsce organizacją zajmującą się ich wspieraniem.           Fundacja jest organizacją non-profit stawiającą sobie za cel działalność edukacyjną (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzezcz Rozwoju Wsi Pietrzyków

Celem działania stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki,integracja społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości. Prowadzone działania: Chcemy wybudować (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Przebudzeni"

Będąc buddystami, którzy realizują posługę duchową w więzieniu, dostrzegliśmy ogrom potrzeb, jakie mają więźniowie. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, jak i szeroko pojętej intelektualnej oraz duchowej. Wychodząc naprzeciw tym  oczekiwaniom oraz w celu (czytaj więcej)

Stowarzyszenie LEPSZY ŚWIAT

Nasze motto: “Stwórzmy razem świat, w którym takie organizacje jak nasza nie będą więcej potrzebne!” Chcemy zbudować lepszy świat. Myślimy globalnie działamy lokalnie :) Z pomocą wolontariuszy i sympatyków chcemy pokazać, że dzięki lokalnym działaniom (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych działa od 2008 roku. Od początku swojej dzialności prowadzimy wolontariat w Lubelskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Metalurgiczna 5). Dzięki nam psy i koty mogą liczyć na dodatkowe spacery, opiekę i zabawę.  Ponadto zajmujemy się promocją (czytaj więcej)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: 1)    opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc (czytaj więcej)