Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych działa od 2008 roku. Od początku swojej dzialności prowadzimy wolontariat w Lubelskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Metalurgiczna 5). Dzięki nam psy i koty mogą liczyć na dodatkowe spacery, opiekę i zabawę.  Ponadto zajmujemy się promocją (czytaj więcej)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: 1)    opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc (czytaj więcej)

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Rzeplinie można oficjalnie datować na 15 maja 1947 roku. Do roku 1958 siedzibą OSP w Rzeplinie była murowana remiza znajdująca się przy obecnej ulicy Bzowej, kiedy to roku zmieniono stary budynek i przeniesiono się do nowo wyremontowanej strażnicy (czytaj więcej)

Alternatywa Zielonogórska

Zajmujemy się bezdomnymi i skrzywdzonymi zwierzętami. Zapewniamy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt aż do czasu znalezienia im nowego właściciela i domu. Staramy się dokładnie opisywać ich charakter, żeby przyszły właściciel był jak najlepiej przygotowany na przyjęcie nowego mieszkańca. (czytaj więcej)

Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie województwa pomorskiego organizując dla nich wyjazdy terapeutyczno - rehabilitacyjne, rehabilitację w domu, wycieczki i imprezy integracyjne - turniej w kręgle, prowadzimy zajęcia popołudniowe. Po raz pierwszy (czytaj więcej)

Fundacja "Razem Lepiej"

Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Inspiracją do stworzenia Fundacji stało się przekonanie o niezmierzonych możliwościach, którymi dysponuje człowiek, i które może wykorzystać (czytaj więcej)

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei to organizacja pożytku publicznego, działająca od 1998 roku. Celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia "Farma" (obecnie Farma Życia), ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Misją Fundacji jest budowa (czytaj więcej)

Tacy Sami Fundacja

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym. Fundacja realizuje swoje cele przez: -świadczenie bezpośredniej i pośredniej (czytaj więcej)

Fundacja "Autyzm bez Tabu"

Misją Fundacji "Autyzm bez Tabu" jest usprawnianie psychiczne, społeczne i zawodowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem. Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (czytaj więcej)