Stowarzyszenie "Przebudzeni"

Będąc buddystami, którzy realizują posługę duchową w więzieniu, dostrzegliśmy ogrom potrzeb, jakie mają więźniowie. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, jak i szeroko pojętej intelektualnej oraz duchowej. Wychodząc naprzeciw tym  oczekiwaniom oraz w celu (czytaj więcej)

Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy

O rozwój i wsparcie dziecięco-młodzieżowego zaplecza GKS Tychy dba utworzona Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy. APN GKS to stowarzyszenie kultury fizycznej (uczniowski klub sportowy), zarejestrowane w marcu 2011 roku, założone przez działające w Tychach kluby sportowe szkolące dzieci: (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych

Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych działa od 2008 roku. Od początku swojej dzialności prowadzimy wolontariat w Lubelskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Metalurgiczna 5). Dzięki nam psy i koty mogą liczyć na dodatkowe spacery, opiekę i zabawę.  Ponadto zajmujemy się promocją (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Dla Miasta".

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Dla Miasta". (czytaj więcej)

Społeczny Komitet ds. AIDS

1.Prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na społeczeństwo jako takie, określone grupy społeczne, a także na autorytety i kręgi opiniotwórcze. 2.Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących całokształtu problematyki związanej z ze zdrowiem publicznym oraz wymiana doświadczeń (czytaj więcej)

Alternatywa Zielonogórska

Zajmujemy się bezdomnymi i skrzywdzonymi zwierzętami. Zapewniamy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt aż do czasu znalezienia im nowego właściciela i domu. Staramy się dokładnie opisywać ich charakter, żeby przyszły właściciel był jak najlepiej przygotowany na przyjęcie nowego mieszkańca. (czytaj więcej)

Fundacja "Razem Lepiej"

Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Inspiracją do stworzenia Fundacji stało się przekonanie o niezmierzonych możliwościach, którymi dysponuje człowiek, i które może wykorzystać (czytaj więcej)