Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Rzeplinie można oficjalnie datować na 15 maja 1947 roku. Do roku 1958 siedzibą OSP w Rzeplinie była murowana remiza znajdująca się przy obecnej ulicy Bzowej, kiedy to roku zmieniono stary budynek i przeniesiono się do nowo wyremontowanej strażnicy (czytaj więcej)

Alternatywa Zielonogórska

Zajmujemy się bezdomnymi i skrzywdzonymi zwierzętami. Zapewniamy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt aż do czasu znalezienia im nowego właściciela i domu. Staramy się dokładnie opisywać ich charakter, żeby przyszły właściciel był jak najlepiej przygotowany na przyjęcie nowego mieszkańca. (czytaj więcej)

Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie województwa pomorskiego organizując dla nich wyjazdy terapeutyczno - rehabilitacyjne, rehabilitację w domu, wycieczki i imprezy integracyjne - turniej w kręgle, prowadzimy zajęcia popołudniowe. Po raz pierwszy (czytaj więcej)

Fundacja "Razem Lepiej"

Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Inspiracją do stworzenia Fundacji stało się przekonanie o niezmierzonych możliwościach, którymi dysponuje człowiek, i które może wykorzystać (czytaj więcej)

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei to organizacja pożytku publicznego, działająca od 1998 roku. Celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia "Farma" (obecnie Farma Życia), ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Misją Fundacji jest budowa (czytaj więcej)

Tacy Sami Fundacja

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym. Fundacja realizuje swoje cele przez: -świadczenie bezpośredniej i pośredniej (czytaj więcej)

Fundacja "Autyzm bez Tabu"

Misją Fundacji "Autyzm bez Tabu" jest usprawnianie psychiczne, społeczne i zawodowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem. Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.      Stowarzyszenie jest organizacją (czytaj więcej)

OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA NA RZECZ WALKI Z RAKIEM SZYJKI MACICY ,,KWIAT KOBIECOŚCI''

"Pozytywnym skutkiem ubocznym naszej choroby jest powstanie tej Organizacji" {Ida Karpińska, Prezes i Założyciel Kwiatu Kobiecości} Kwiat Kobiecości to Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która działa od 2006 roku. Powstała z inicjatyw (czytaj więcej)

Ośrodek Działań Ekologicznych

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" powstał w 1993 roku, w 1997 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie, w 2004 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją społeczną, apolityczną, nie nastawioną na zysk (non-profit), całkowicie niezależną (czytaj więcej)