Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei to organizacja pożytku publicznego, działająca od 1998 roku. Celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia "Farma" (obecnie Farma Życia), ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Misją Fundacji jest budowa (czytaj więcej)

Tacy Sami Fundacja

Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym. Fundacja realizuje swoje cele przez: -świadczenie bezpośredniej i pośredniej (czytaj więcej)

Fundacja "Autyzm bez Tabu"

Misją Fundacji "Autyzm bez Tabu" jest usprawnianie psychiczne, społeczne i zawodowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem. Od stycznia 2010 roku Fundacja świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.      Stowarzyszenie jest organizacją (czytaj więcej)

OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA NA RZECZ WALKI Z RAKIEM SZYJKI MACICY ,,KWIAT KOBIECOŚCI''

"Pozytywnym skutkiem ubocznym naszej choroby jest powstanie tej Organizacji" {Ida Karpińska, Prezes i Założyciel Kwiatu Kobiecości} Kwiat Kobiecości to Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która działa od 2006 roku. Powstała z inicjatyw (czytaj więcej)

Ośrodek Działań Ekologicznych

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" powstał w 1993 roku, w 1997 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie, w 2004 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją społeczną, apolityczną, nie nastawioną na zysk (non-profit), całkowicie niezależną (czytaj więcej)

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Jesteśmy Fundacją ekologiczną i zgodnie ze statutem: „Celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata”. W praktyce, wzorujemy się na brytyjskich i amerykańskich tzw. „wildlife trustach” – organizacjach (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom

Organizujemy codzienną, systematyczną i kompleksową rehabilitację oraz leczenie dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Prowadzimy Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci, w którym organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci, od 0 do 7 lat, (czytaj więcej)

Fundacja "Dla Schronisk"

Fundacja „Dla Schronisk” jest legalnie działającą Fundacją na terenie Polski i poza jej granicami, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Powstała z inicjatywy grupy ludzi kochających zwierzęta i niemogących znieść bezczynności wobec krzywdy wyrządzanej zwierzętom (czytaj więcej)

Fundacja Autika - oswajamy autyzm

Fundacja Autika jest organizacją pozarządową, powstałą 29 grudnia 2011 r. z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jej misją jest niesienie wszelkiej pomocy - dzieciom i dorosłym osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi i ich rodzinom oraz wypracowywanie (czytaj więcej)