Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KTOZ zajmuje się uczeniem humanitarnej postawy mieszkańców w stosunku do zwierząt. Prowadzimy szereg akcji informacyjnych, które uświadamiają, że zwierzę tak samo jak człowiek odczuwa ból, zimno, głód. W związku z powyższym interweniujemy na każde zgłoszenie, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie K40

Stowarzyszenie K40 to stowarzyszenie kobiet niezależnych i nieobliczalnych, kreatywnych i przedsiębiorczych - kobiet, które chcą i będą wpływać na życie publiczne Komorowa, gminy, powiatu i kraju.   W swoich działaniach wspieramy osoby chore i niepełnosprawne umysłowooraz ruchowo.   Organizujemy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Promocji Pozytywnego Myślenia

Stowarzyszenie Pozytywne.com powstało w 2007 roku we Wrocławiu. Powodem powstania była chęć dalszego promowania optymizmu i radości, nie tylko w Internecie, ale także podczas innych imprez i wydarzeń. Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się we współorganizację z BPM Wrocław − (czytaj więcej)

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju

Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju zrzesza coachów oraz psychologów, pedagogów, terapeutów i specjalistów-trenerów z różnych dziedzin. Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju powstało w listopadzie 2006 roku z przekształcenia i rozszerzenia zakresu działalności Stowarzyszenia Akademia (czytaj więcej)

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom"

Fundacja nasza współpracuje z innymi fundacjami o podobnym profilu zadań.   Fundusze dla naszej działalności pochodzą od Darczyńców. Wiele pomaga nam ofiarność naszych sympatyków, którzy odpisują od swojego podatku 1 % na rzecz naszej fundacji.   Ogromną pomoc świadczy nam Biuro (czytaj więcej)

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl jest organizacją pożytku publicznego, która wspiera ludzi ubogich w szczególności w krajach trzeciego świata. Fundacja Salvatti to szczytne idee patrona, który widząc ubóstwo wiary i materialny upadek XVIII wiecznego Rzymu zaczął wspierać biednych (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym

Prowadzimy wszechstronną rehabilitację i integrację dzieci po leczeniu onkologicznym.   Pomagamy im w uzyskaniu niezbędnych zasiłków pielęgnacyjnych oraz wzakupie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego.   Organizujemy dla naszych podopiecznych (czytaj więcej)

Opolska Fundacja Antynowotworowa

  Celem Opolskiej Fundacji Antynowotworowej jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie, w szczególności poprzez: modelowanie działań profilaktycznych, wspomaganie działalności leczniczej poprzez rozbudowę i rozwój bazy lecznictwa onkologicznego i szkolenie (czytaj więcej)

Fundacja Rak'n'Roll

Wygraj życie rak’n’rollowo   Fundacja Magdy Prokopowicz Rak’n’Roll. Wygraj życie! oficjalnie rozpoczęła działalność 6 października 2009 r. Jej celem jest zmiana schematu myślenia na temat choroby nowotworowej oraz poprawa jakości życia chorych na raka, a w szczególności dotkniętych (czytaj więcej)

Warszawska Misja Ochotnicza/Warsaw Voluntary Mission

O fundacji   Warszawska Misja Ochotnicza jest zarejestrowaną zgodnie z polskimi przepisami, nie przynoszącą zysków organizacją charytatywną. Misja działa od maja 1995 pod kierownictwem Michaela i Anette Murphy. W 2004 roku została zarejestrowana jako Fundacja. Warszawska Misja Ochotnicza (czytaj więcej)