Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL

MISJA    Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL jest organizacją pożytku publicznego, angażuje się w działania mające na celu szeroko rozumianą pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Od ponad 9 lat zajmuje się wspieraniem i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci (czytaj więcej)

Fundacja Medor

Fundację założyła grupa wolontariuszy, która nie zważając na biedę i sytuację społeczną panującą w Zgierzu zajęła się problemem, którego nie dostrzegały żadne władze, a który należy do zadań własnych każdej gminy - a mianowicie - bezpańskimi zwierzętami. Wydzierżawiliśmy (czytaj więcej)

Fundacja Instytut Globalizacji

Misja i cele Instytut Globalizacji jest niezależnym instytutem spraw publicznych, posiadającym statut fundacji.   Naszą misją jest deregulacja gospodarki.   Naszymi celami są:   Promowanie pozytywnych aspektów globalizacji, związanych z (czytaj więcej)

Fundacja Dzieciom POMAGAJ

CELE STATUTOWE FUNDACJI: pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, świadczenie (czytaj więcej)

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ  narodziła się w Lesznie, powiat leszczyński,  województwo wielkopolskie z inicjatyw trzech młodych osób, wierzących w potencjał młodzieży i możliwość aktywizacji lokalnej społeczności. Jako pełnoprawna organizacja (czytaj więcej)

Fundacja Animal Rescue

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. 2. utrzymanie i tymczasowe sprawowanie opieki nad zwierzętami do czasu znalezienia (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Jesteśmy grupą młodych ludzi dla których Stowarzyszenie jest bazą dla realizacji własnych pomysłów na pomoc dziecku i rodzinie w ramach projektów non-profit. Pomagamy dzieciom, młodym ludziom, rodzinom w znalezieniu swojego miejsca, kształtowaniu tożsamości, szukaniu własnej drogi, podejmowaniu (czytaj więcej)

Fundacja Dom Nadzei

FUNDACJA DOM NADZIEI jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1998 r. na rzecz osób i środowisk potrzebujących pomocy z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień. CEL Celem Fundacji jest aktywne rozwiązywanie problemu uzależnień wśród osób uzależnionych oraz ich najbliższych, (czytaj więcej)

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jest od ponad 15 lat rzecznikiem interesów osób autystycznych i ich rodzin. Podejmuje działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy (czytaj więcej)