Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Celem Instytutu Ludwiga von Misesa jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zrozumieniu natury procesów ekonomicznych i podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej oraz promowanie relacji opierających się na dobrowolności i pokojowej współpracy międzyludzkiej. Instytut (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids

Fundacja „Happy Kids” została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych (czytaj więcej)

Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota

Dlaczego powstała Fundacja JAGODA? W pierwszym, spontanicznym odruchu, aby upamiętnić niezwykłą młodą dziewczynę – Jagodę. Pełną życia, serdeczną dla ludzi, śliczną istotę, której przedwiośnie życia przerwał tragiczny wypadek komunikacyjny. Jagoda zmarła 6 września 2008 r. w wyniku (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL

MISJA    Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL jest organizacją pożytku publicznego, angażuje się w działania mające na celu szeroko rozumianą pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Od ponad 9 lat zajmuje się wspieraniem i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci (czytaj więcej)

Fundacja Medor

Fundację założyła grupa wolontariuszy, która nie zważając na biedę i sytuację społeczną panującą w Zgierzu zajęła się problemem, którego nie dostrzegały żadne władze, a który należy do zadań własnych każdej gminy - a mianowicie - bezpańskimi zwierzętami. Wydzierżawiliśmy (czytaj więcej)

Fundacja Instytut Globalizacji

Misja i cele Instytut Globalizacji jest niezależnym instytutem spraw publicznych, posiadającym statut fundacji.   Naszą misją jest deregulacja gospodarki.   Naszymi celami są:   Promowanie pozytywnych aspektów globalizacji, związanych z (czytaj więcej)

Fundacja Dzieciom POMAGAJ

CELE STATUTOWE FUNDACJI: pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, świadczenie (czytaj więcej)

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ  narodziła się w Lesznie, powiat leszczyński,  województwo wielkopolskie z inicjatyw trzech młodych osób, wierzących w potencjał młodzieży i możliwość aktywizacji lokalnej społeczności. Jako pełnoprawna organizacja (czytaj więcej)

Fundacja Animal Rescue

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. 2. utrzymanie i tymczasowe sprawowanie opieki nad zwierzętami do czasu znalezienia (czytaj więcej)