Fundacja Spina

Nasza fundacja powstała z zaangażowania i troski o dzieci, które mają ogromną szansę na pełną integrację w społeczeństwie. Szansę na radość i osiąganie sukcesów. Ich start w życiu jest trudniejszy niż zdrowych kolegów i koleżanek. Ich zdrowe funkcjonowanie wymaga współpracy specjalistów (czytaj więcej)

Emmaus

Emmaus tp praca społeczna, dzięki której rzeczy jednym już niepotrzebne, na powrót mogą służyć innym, zwłaszcza ubogim. Przyłącz się i poczuj, że robisz coś sensownego i dobrego, że jesteś potrzebny i ważny. Pracujemy razem budując uczciwe i szczere relacje by godnie żyć i z nadzieją (czytaj więcej)

Fundacja Kuźnia art

Kuźnia Art jest rozwijającą się Fundacją, reprezentowaną przez kochających muzykę, teatr i sztukę ludzi, którzy swym zaangażowaniem i pasją chcą się dzielić z innymi. Pragniemy stworzyć miejsce, które umożliwi dzieciom, młodzieży i ludziom dorosłym czynne działanie we wszystkich (czytaj więcej)

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie działa na kilku płaszczyznach realizując następujce programy: * Centrum Wolontariatu Prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu, skierowane do osób zainteresowanych aktywnością na rzecz innych. * Eurodesk  Prowadzimy punkt informacji europejskiej dla młodzieży i (czytaj więcej)

Fundacja Pomagaj

Fundacja realizuje swoje główne cele poprzez: Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek domów dziecka i domów opieki społecznej, darami rzeczowymi. Podejmowanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi, domami dziecka, organizacjami pozarządowymi, oraz osobami fizycznymi, działającymi (czytaj więcej)

Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego

Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego założona w Gorzowie Wielkopolskim w 2003 roku systematycznie się rozwija. Jest organizacją charytatywną, powstałą z inicjatyw ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęścia, dotkniętych urazem kręgosłupa. Celem naszej działalności jest niesienie (czytaj więcej)

Fundacja Salutis

Szanowni Państwo, Serdecznie witam wszystkich Gości na stronie internetowej Fundacji Salutis, która otacza opieką osoby chore i niepełnosprawne. Łacińskie słowo salutis oznacza zdrowie, dobro, bezpieczeństwo oraz ocalenie, co w pełni oddaje myśl ideową naszej Fundacji. Podstawowym (czytaj więcej)

Fundacja Opieka i Troska

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają kobiety chore psychicznie i somatycznie. Z powodu formalnych ograniczeń Fundacja nie mogła zostać inwestorem budowlanym, wobec czego nasza rola ograniczyła się do (czytaj więcej)

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie

Niesiemy pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom.   Organizujemy pomoc dla podopiecznych na zasadzie refundacji kosztów poniesionych w związku z choroba dziecka.   Pokrywamy koszty diagnostyki i leczenia dzieci nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, np. dzieci obcokrajowców. Finansujemy (czytaj więcej)

Ośrodek Hospicjum Domowe

Nasz ośrodek Hospicjum Domowe powstał w lipcu 1998 r., jako forma kompleksowej pomocy chorym będącym w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Każdego dnia podejmujemy się trudnej ale i bardzo potrzebnej pracy określanej mianem opieki paliatywno-hospicyjnej. Nasi podopieczni to osoby w różnym (czytaj więcej)