Fundacja Dom Nadzei

FUNDACJA DOM NADZIEI jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1998 r. na rzecz osób i środowisk potrzebujących pomocy z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień. CEL Celem Fundacji jest aktywne rozwiązywanie problemu uzależnień wśród osób uzależnionych oraz ich najbliższych, (czytaj więcej)

Fundacja "Liczy się każdy z nas"

Fundacja Chrześcijańska "Liczy się każdy z nas" powstała na mocy aktu notarialnego 1 lipca 2011 roku w Gdyni. Fundatorem jest Paulina Górnicka.   Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych, (czytaj więcej)

Fundacja Spina

Nasza fundacja powstała z zaangażowania i troski o dzieci, które mają ogromną szansę na pełną integrację w społeczeństwie. Szansę na radość i osiąganie sukcesów. Ich start w życiu jest trudniejszy niż zdrowych kolegów i koleżanek. Ich zdrowe funkcjonowanie wymaga współpracy specjalistów (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, pracujemy dla was od 10 lat. Ten mały jubileusz zaznaczył się niewymierną służbą na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach klubów Wolna i Młoda Strefa z terenu Województwa Świętokrzyskiego, pacjentów ośrodka leczenia (czytaj więcej)

Fundacja Kuźnia art

Kuźnia Art jest rozwijającą się Fundacją, reprezentowaną przez kochających muzykę, teatr i sztukę ludzi, którzy swym zaangażowaniem i pasją chcą się dzielić z innymi. Pragniemy stworzyć miejsce, które umożliwi dzieciom, młodzieży i ludziom dorosłym czynne działanie we wszystkich (czytaj więcej)

Stoważyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży WROCŁAWSKA GALERIA MŁODYCH

W galerii dzieci mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności artystyczne poprzez szereg niekonwencjonalnych warsztatów z wykorzystaniem literatury, malarstwa, ceramiki i grafiki Stowarzyszenie prowadzi pozaszkolną edukację artystyczną dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 roku (czytaj więcej)

Fundacja Pomagaj

Fundacja realizuje swoje główne cele poprzez: Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek domów dziecka i domów opieki społecznej, darami rzeczowymi. Podejmowanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi, domami dziecka, organizacjami pozarządowymi, oraz osobami fizycznymi, działającymi (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"     Niesiemy pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzym: przeprowadzamy dokładne, wielostopniowe, specjalistyczne diagnozy, opracowujemy indywidualne programy terapeutyczno (czytaj więcej)

Fundacja Salutis

Szanowni Państwo, Serdecznie witam wszystkich Gości na stronie internetowej Fundacji Salutis, która otacza opieką osoby chore i niepełnosprawne. Łacińskie słowo salutis oznacza zdrowie, dobro, bezpieczeństwo oraz ocalenie, co w pełni oddaje myśl ideową naszej Fundacji. Podstawowym (czytaj więcej)

Fundacja "Inna Przestrzeń"

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości.   Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej (czytaj więcej)