Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie działa na kilku płaszczyznach realizując następujce programy: * Centrum Wolontariatu Prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu, skierowane do osób zainteresowanych aktywnością na rzecz innych. * Eurodesk  Prowadzimy punkt informacji europejskiej dla młodzieży i (czytaj więcej)

Fundacja Pomagaj

Fundacja realizuje swoje główne cele poprzez: Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek domów dziecka i domów opieki społecznej, darami rzeczowymi. Podejmowanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi, domami dziecka, organizacjami pozarządowymi, oraz osobami fizycznymi, działającymi (czytaj więcej)

Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego

Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego założona w Gorzowie Wielkopolskim w 2003 roku systematycznie się rozwija. Jest organizacją charytatywną, powstałą z inicjatyw ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęścia, dotkniętych urazem kręgosłupa. Celem naszej działalności jest niesienie (czytaj więcej)

Fundacja Salutis

Szanowni Państwo, Serdecznie witam wszystkich Gości na stronie internetowej Fundacji Salutis, która otacza opieką osoby chore i niepełnosprawne. Łacińskie słowo salutis oznacza zdrowie, dobro, bezpieczeństwo oraz ocalenie, co w pełni oddaje myśl ideową naszej Fundacji. Podstawowym (czytaj więcej)

Fundacja Opieka i Troska

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają kobiety chore psychicznie i somatycznie. Z powodu formalnych ograniczeń Fundacja nie mogła zostać inwestorem budowlanym, wobec czego nasza rola ograniczyła się do (czytaj więcej)

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie

Niesiemy pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom.   Organizujemy pomoc dla podopiecznych na zasadzie refundacji kosztów poniesionych w związku z choroba dziecka.   Pokrywamy koszty diagnostyki i leczenia dzieci nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, np. dzieci obcokrajowców. Finansujemy (czytaj więcej)

Ośrodek Hospicjum Domowe

Nasz ośrodek Hospicjum Domowe powstał w lipcu 1998 r., jako forma kompleksowej pomocy chorym będącym w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Każdego dnia podejmujemy się trudnej ale i bardzo potrzebnej pracy określanej mianem opieki paliatywno-hospicyjnej. Nasi podopieczni to osoby w różnym (czytaj więcej)

Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój solidnej edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oparty nie tylko na wysokim poziomie przekazywanej wiedzy, lecz również na kreowaniu właściwych postaw i kształtowaniu charakteru. Stowarzyszenie jest założycielem (czytaj więcej)

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Jesteśmy Fundacją zainicjonowaną przez rodziców wcześniaka, działająca na rzecz rodziców wczesniaków. Fundacja Wczesniak Rodzic e- Rodzicom, została założona z inicjatywy Magdaleny i Tomasza Makaruków, rodziców Joachima, który urodził się w 29. tygodniu ciąży. Celem Fundacji jest: 1. (czytaj więcej)

Fundacja Pegasus

Fundacja PEGASUS (www.pegasus.org.pl) została założona w 2002 roku. Dzięki zaangażowaniu fundatorów, wsparciu sponsorów i partnerów oraz dobrej woli wolontariuszy, od ponad pięciu lat ratujemy życie koni, zapewniając im rehabilitację i schronienie. Uratowane zwierzęta przygotowujemy do odpowiedzialnej (czytaj więcej)