Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. W przyszłym roku obchodzimy 90-lecie naszej działalności na rzecz najbardziej potrzebujących. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie w imię humanitaryzmu - naszej naczelnej zasady, możemy dać ludziom radość i nadzieję na poprawę (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Aktywne Życie

Stowarzyszenie "Aktywne Życie" ma wiele celów kierunkowych, ale tak naprawdę wszystkie te cele są właściwie zawarte w jednym z punktów statutu stowarzyszenia - "wspomaganie działań mających na celu przesuwanie barier fizycznych i psychicznych dzielących osoby niepełnosprawne od normalnego (czytaj więcej)

Fundacja "Bezpieczni w Ruchu Drogowym"

Nasza fundacja współpracuje między innymi z: Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku i jednostkami Policji niższego szczebla, Zarządem Okregowym oraz Okregowym Zaspołem Działalności Gospodarczej PZMot., Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wybrzeżowymi (czytaj więcej)

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

W naszym Ośrodku na schronienie zwierzęta mogą liczyć już od ok. 15 lat. Jak dotąd nie odmówiliśmy pomocy żadnemu zwierzęciu. Posiadamy zezwolenie Ministerstwa Środowiska na przetrzymywanie w okresie rekonwalescencji ssaków, gadów i ptaków w tym gatunków chronionych oraz zagrożonych wyginięciem. (czytaj więcej)

Fundacja Dom w Łodzi

Fundacja „Dom w Łodzi” działa od sierpnia 2006 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała po to, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują bardziej niż ktokolwiek inny. Pomagamy dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie ale i miłość osób najbliższych. Naszym celem (czytaj więcej)

Fundacja DZIECI AFRYKI

Fundacja DZIECI AFRYKI została założona 15 kwietnia 2009 r. i jest owocem wizyty jej fundatorów w Afryce na przełomie stycznia i lutego 2009 r. Paweł Werakso i Robert Noga podróżując po Czarnym Lądzie z każdym dniem na nowo odkrywali ludzką biedę; w tym głód, choroby, cierpienie, prymitywne (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnosciami im. H. Aspergera

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami  im. Hansa Aspergera.   Celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy uczenia się.   Zaburzenia (czytaj więcej)

Fundacja Rozwiązać Autyzm

Fundacja Rozwiązac Autyzm powstała z inicjatywy dwóch matek z autyzmem, które poszukiwały alternatywy w terapii dla swoich dzieci. Rezultatem ich działań było "odkrycie" metody HANDLE® oraz RDI®, którymi obie zaczęły pracować. Ponieważ chciały ułatwić innym rodzicom dostęp do tych (czytaj więcej)

Fundacja Otwórz Serce

Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Drogie leczenie, środki farmaceutyczne czy skomplikowana rehabilitacja wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców i opiekunów. Państwowa służba zdrowia (czytaj więcej)

Fundacja Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT

Miliony pomysłów kilogramy optymizmu radośc w sercu uśmiech na twarzy entuzjazm o poranku odwaga w dzialaniu TO MY ekipa Fundacji PORT. Zapraszamy Cię w niesamowitą podróż dzięki której poznasz co to zabawa, ufnośc, nadzieja i sukces.  W podróży z nami drogę wskażą Ci :   Pomoc (czytaj więcej)