Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei", jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenie, działa pod obecną nazwą od 1 czerwca 2009 r. Wcześniej od 23 maja 2006 r. działaliśmy pod nazwą "Klub Dobrej Nowiny". Oto obszary naszej działalności: Praca z dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. (czytaj więcej)

Fundacja dla Zwierząt "Akity w Potrzebie"

Celem i myślą przewodnią naszych działań jest pomoc wszystkim bezdomnym akitom i ich mixom. Wszystkim tym, które stały się ofiarami chęci zysku, mody czy pochopnych ludzkich decyzji. Wszystkim tym, które z powodu ludzkiej bezmyślności i braku empatii żyją w ciasnych boksach i budach schronisk. (czytaj więcej)

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO) istnieje od 1990 roku.  Od 28 października 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Od ponad 20 lat opiekujemy się pacjentami będącymi pod opieką domową oraz w hospicjum stacjonarnym, udzielając  im pomocy medycznej, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Transformator Kultury

Stowarzysznie Transformator Kultury powstało z inicjatywy wolontariuszy pełnych pasji i pomysłów, którzy zauważali pewne braki i problemy jeśli chodzi o działanie związane z rozwojem wolontariatu czy kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Postanowiliśmy za główną grupę (czytaj więcej)

Fundacja Kocia Dolina

Fundacja Kocia Dolina - dla kotów w potrzebie<br /><br /> Fundacja Kocia Dolina powstała w 2006 roku i od tej pory działa na terenie kilku polskich miast. Naszą misją jest walka z bezdomnością zwierząt, niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, a także ochrona zwierząt (czytaj więcej)

Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty

Młode Talenty ma na celu pomoc młodym, zdolnym ludziom z całego kraju w realizacji swoich ambicji artystycznych. Fundacja będzie współdziałać jako koordynator i doradca z regionalnymi ośrodkami realizującymi projekty. Przewidujemy comiesięczne warsztaty artystyczne: wokalne, plastyczne, (czytaj więcej)

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego, która od 20 lat realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem. Prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomoc Za Jeden Uśmiech

Czynimy wszelkie starania, by trudny proces leczenia nowotworowego był choć po części doświadczeniem mniej traumatycznym. Pragniemy dać chorym dzieciom chwile, kiedy będą mogły czuć radość i siłę do dalszych zmagań z chorobą. Pragniemy, by na ich twarzach zagościł uśmiech – jeden (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.   Szczególną opieką obejmiemy osoby w podeszłym wieku opiekując się nimi w miejscu zamieszkania.    Działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, ze szczególnym (czytaj więcej)