Fundacja Godne Życie

Fundacja Godne Życie została założona w 2002 r. przez Państwa Irenę i Lechosława Juszczyków oraz Marka Cupiała. Powstała by pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim otaczać opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących wsparcia. Fundacja zaspokaja (czytaj więcej)

Fundacja Zmienmy Świat

Działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ekologii głębokiej. Naszą misją i celem jest zmiana świadomości i nastawienia do świata zwierząt i przyrody. Prowadzimy wiele akcji na rzecz pomocy i ratowania zwierząt. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (czytaj więcej)

Żywiecka Fundacja Rozwoju

"Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności Żywca i okolic." Żywiecka Fundacja Rozwoju jest pierwszą organizacją pozarządową w Beskidzie, ufundowaną wspólnie w 2002 roku, przez (czytaj więcej)

Fundacja Pokonać Alergię

Fundacja Pokonać Alergię powstała dla wszystkich, których dotyczy temat alergii, jej objawów i wpływu na organizm pacjenta. Z fundacją związani są ludzie, którzy alergią zajmują się na co dzień: naukowcy immunolodzy prowadzący badania dotyczące mechanizmów powstawania alergii oraz lekarze. Nasze (czytaj więcej)

Fundacja Miej Serce

Fundacja Miej Serce powstała by pomagać i wspierać. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym. Naszą misją jest by mogli choć na chwilę zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd. Nasz główne cele to: Dofinansowywanie (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Empatia

Empatia działa na rzecz wszystkich zwierząt: zarówno tych, które ludzie wybrali na przyjaciół, a mimo to często zaniedbują, jak i tych programowo wykorzystywanych i zabijanych przez ludzi do celów spożywczych, konsumenckich, rozrywkowych, hobbystycznych, sportowych, pseudoedukacyjnych i edukacyjnych, (czytaj więcej)

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Fundacja "Pomorski Dom Nadziei" została zarejestrowana 16 lipca 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego w Gdyni pod numerem KRS 0000211224,  REGON 193065290 jako organizacja pozarządowa o charakterze "non-profit" działająca w sferze pożytku (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla (czytaj więcej)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość (czytaj więcej)

Fundacja CMP- Czy Mogę Pomóc ?

Fundacja CMP - Czy mogę pomóc? powstała w odpowiedzi na pragnienie działania dobroczynnego fundatorów - udziałowców Centrum Medycznego Puławska (CMP). Rozwój działalności podstawowej, czyli usług medycznych Fundatora, powstanie nowych placówek medycznych - pierwsza (czytaj więcej)