Fundacja Jesus Christ Security

Fundacja Jesus Christ Security powołana została do zwalczania zagrożeń i skutków wykluczenia społecznego. Celem działalności Fundacji jest między innymi resocjalizacja osób bezdomnych, osób uzależnionych nie tylko od środków psychoaktywnych, ale też od zachowań i osób. Realizowana (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA

Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w obecnym kształcie działa od 2007 roku. Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe w oparciu o środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich, dochodów z majątku Stowarzyszenia, (czytaj więcej)

Fundacja Dziecięca Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja to organizacja non-profit posiadająca status organizacji pożytku publicznego, której jedynym celem jest wnoszenie odrobiny radości w życie nieuleczalnie chorych dzieci poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Dla większości dzieci, dzieciństwo to (czytaj więcej)

Safe Water Association

Safe Water Association jest stowarzyszeniem osób fizycznych, organizacją pozarządową, działającą non-profit.    Safe Water Association zostało powołane w celu szkolenia członków stowarzyszenia w ich umiejętnościach ratowniczych i nurkowych, podejmowania szerokich (czytaj więcej)

Fundacja Zmienmy Świat

Działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ekologii głębokiej. Naszą misją i celem jest zmiana świadomości i nastawienia do świata zwierząt i przyrody. Prowadzimy wiele akcji na rzecz pomocy i ratowania zwierząt. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Zespołu Williamsa

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób z Zespołem Williamsa, ich rodzin i opiekunów oraz wszechstronne działanie na ich rzecz poprzez: 1)      wspieranie w sprawach diagnozy i terapii; 2)      wspieranie działalności naukowej oraz (czytaj więcej)

Fundacja Pokonać Alergię

Fundacja Pokonać Alergię powstała dla wszystkich, których dotyczy temat alergii, jej objawów i wpływu na organizm pacjenta. Z fundacją związani są ludzie, którzy alergią zajmują się na co dzień: naukowcy immunolodzy prowadzący badania dotyczące mechanizmów powstawania alergii oraz lekarze. Nasze (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Jedność w Działaniu"

Misja: Rozwój 3 sołectw - Zawada, Śliwaków, Zberezka.  Prowadzone działania: Są to początki naszych działań, ale skupiamy się przede wszystkim na rozwoju sportowym i umysłowym dzieci i młodzieży. (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Empatia

Empatia działa na rzecz wszystkich zwierząt: zarówno tych, które ludzie wybrali na przyjaciół, a mimo to często zaniedbują, jak i tych programowo wykorzystywanych i zabijanych przez ludzi do celów spożywczych, konsumenckich, rozrywkowych, hobbystycznych, sportowych, pseudoedukacyjnych i edukacyjnych, (czytaj więcej)

Pomóc Więcej

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności (czytaj więcej)