Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Fundacja "Pomorski Dom Nadziei" została zarejestrowana 16 lipca 2004 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego w Gdyni pod numerem KRS 0000211224,  REGON 193065290 jako organizacja pozarządowa o charakterze "non-profit" działająca w sferze pożytku (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla (czytaj więcej)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość (czytaj więcej)

Fundacja CMP- Czy Mogę Pomóc ?

Fundacja CMP - Czy mogę pomóc? powstała w odpowiedzi na pragnienie działania dobroczynnego fundatorów - udziałowców Centrum Medycznego Puławska (CMP). Rozwój działalności podstawowej, czyli usług medycznych Fundatora, powstanie nowych placówek medycznych - pierwsza (czytaj więcej)

Fundacja Kiabakari

Fundacja Kiabakari jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, stworzoną przez profesjonalistów różnych dziedzin, realizującą zadania sfery pożytku publicznego związanych z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz holistycznego rozwoju lokalnych (czytaj więcej)

Fundacja Udaru Mózgu

Jeśli miałeś udar A może ktoś z Twoich bliskich miał udar mózgu ? Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia i uważasz, że należy zmieniać i ulepszać aktualny stan wiedzy na temat profilaktyki i leczenia udaru mózgu oraz sposób organizacji opieki nad osobami po udarze Jeśli uważasz, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

        Nowosądecka Wspólnota  powstała niemal spontanicznie: jako rezultat przyjacielskich bądź koleżeńskich spotkań, rozmów i dyskusji ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę wspierania potrzebujących pomocy, otwartych na nowe idee (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Podaruj Życie Dzieciom"

STOWARZYSZENIE „PODARUJ ŻYCIE DZIECIOM” powstało 6 kwietnia 2010 roku (jako Grupa Inicjatywna działaliśmy od II 2009 do IV 2010). Zrzesza osoby chcące pomagać chorym dzieciom i młodzieży, które potrzebują wsparcia, pomocy i opieki. Inspiracją do powstania stowarzyszenia była pomoc 4-letniemu (czytaj więcej)

Fundacja Pomoc Szkole

FUNDACJA POMOC SZKOLE z siedzibą w Mysłowicach jest młodą lecz prężną, wysoce konsekwentną w realizacji, wytyczonych statutowych zadań i uparcie dążącą do osiągnięcia przyświecających jej celów – organizacją pozarządową, pożytku publicznego o charakterze filantropijnym.   Swoim (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo

Wspieramy dzieci i młodzież  niepełnosprawną prowadząc dla nich specjalistyczne placówki:  I. Dzienny  Ośrodek  Rehabilitacyjny 1. Kinezyterapia   - metody neurofizjologiczne /NDT Bobath,metoda PNF/ - zajęcia ogólnousprawniające - nauka i doskonalenie (czytaj więcej)