Fundacja Kiabakari

Fundacja Kiabakari jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, stworzoną przez profesjonalistów różnych dziedzin, realizującą zadania sfery pożytku publicznego związanych z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz holistycznego rozwoju lokalnych (czytaj więcej)

Fundacja Udaru Mózgu

Jeśli miałeś udar A może ktoś z Twoich bliskich miał udar mózgu ? Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia i uważasz, że należy zmieniać i ulepszać aktualny stan wiedzy na temat profilaktyki i leczenia udaru mózgu oraz sposób organizacji opieki nad osobami po udarze Jeśli uważasz, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

        Nowosądecka Wspólnota  powstała niemal spontanicznie: jako rezultat przyjacielskich bądź koleżeńskich spotkań, rozmów i dyskusji ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę wspierania potrzebujących pomocy, otwartych na nowe idee (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Podaruj Życie Dzieciom"

STOWARZYSZENIE „PODARUJ ŻYCIE DZIECIOM” powstało 6 kwietnia 2010 roku (jako Grupa Inicjatywna działaliśmy od II 2009 do IV 2010). Zrzesza osoby chcące pomagać chorym dzieciom i młodzieży, które potrzebują wsparcia, pomocy i opieki. Inspiracją do powstania stowarzyszenia była pomoc 4-letniemu (czytaj więcej)

Fundacja Pomoc Szkole

FUNDACJA POMOC SZKOLE z siedzibą w Mysłowicach jest młodą lecz prężną, wysoce konsekwentną w realizacji, wytyczonych statutowych zadań i uparcie dążącą do osiągnięcia przyświecających jej celów – organizacją pozarządową, pożytku publicznego o charakterze filantropijnym.   Swoim (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo

Wspieramy dzieci i młodzież  niepełnosprawną prowadząc dla nich specjalistyczne placówki:  I. Dzienny  Ośrodek  Rehabilitacyjny 1. Kinezyterapia   - metody neurofizjologiczne /NDT Bobath,metoda PNF/ - zajęcia ogólnousprawniające - nauka i doskonalenie (czytaj więcej)

Fundacja Chcę Pomagać

Dzięki nam fundacje skutecznie zbierają pieniądze na swoją działalność oraz znajdują wolontariuszy. Jak działamy: Małe i średnie fundacje zazwyczaj nie posiadają wiedzy lub środków na efektywną promocję w Internecie. Dzięki chcepomagac.org każda organizacja, która (czytaj więcej)

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych -

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno jest organizacją społeczną- charytatywną, która zrzesza ponad 2300 rodzin najuboższych z Podkarpacia. Przez cały rok zaopatrujemy rodziny w żywność, odzież, meble. Od 1994 roku prowadzimy świetlicę, dożywiamy dzieci.  SPRAWOZDANIE Z (czytaj więcej)