Stowarzyszenie "Podaruj Życie Dzieciom"

STOWARZYSZENIE „PODARUJ ŻYCIE DZIECIOM” powstało 6 kwietnia 2010 roku (jako Grupa Inicjatywna działaliśmy od II 2009 do IV 2010). Zrzesza osoby chcące pomagać chorym dzieciom i młodzieży, które potrzebują wsparcia, pomocy i opieki. Inspiracją do powstania stowarzyszenia była pomoc 4-letniemu (czytaj więcej)

Fundacja Pomoc Szkole

FUNDACJA POMOC SZKOLE z siedzibą w Mysłowicach jest młodą lecz prężną, wysoce konsekwentną w realizacji, wytyczonych statutowych zadań i uparcie dążącą do osiągnięcia przyświecających jej celów – organizacją pozarządową, pożytku publicznego o charakterze filantropijnym.   Swoim (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo

Wspieramy dzieci i młodzież  niepełnosprawną prowadząc dla nich specjalistyczne placówki:  I. Dzienny  Ośrodek  Rehabilitacyjny 1. Kinezyterapia   - metody neurofizjologiczne /NDT Bobath,metoda PNF/ - zajęcia ogólnousprawniające - nauka i doskonalenie (czytaj więcej)

Fundacja Chcę Pomagać

Dzięki nam fundacje skutecznie zbierają pieniądze na swoją działalność oraz znajdują wolontariuszy. Jak działamy: Małe i średnie fundacje zazwyczaj nie posiadają wiedzy lub środków na efektywną promocję w Internecie. Dzięki chcepomagac.org każda organizacja, która (czytaj więcej)

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych -

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno jest organizacją społeczną- charytatywną, która zrzesza ponad 2300 rodzin najuboższych z Podkarpacia. Przez cały rok zaopatrujemy rodziny w żywność, odzież, meble. Od 1994 roku prowadzimy świetlicę, dożywiamy dzieci.  SPRAWOZDANIE Z (czytaj więcej)

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

SURSUM CORDA oznacza "w górę serca!". W tym zawołaniu, które kierujemy do wszystkich potrzebujących pomocy, zawiera się nasza misja - dać nadzieję, na to, że będzie dobrze: chorym, niepełnosprawnym, tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" - organizacja pożytku publicznego, która swoją pomoc kieruje głównie do osób z autyzmem oraz ich rodzin.<br />   Fundacja działa głównie na terenie Małopolski (z siedzibą w Nowym Sączu). Misją Fundacji MADA jest niesienie bezinteresownej, (czytaj więcej)