Fundacja Małymi Oczami

Fundacja działa głownie na rzecz dzieci i rodzin z problemami przemocowymi i uzaleznionymi. Pracuje rowniez na rzcze dzieci zdolnych. Prowadzi działania w które włącza wolontariuszy poprzez szkolenie ich oraz rozwijanie w kierunku dalszej pracy z dzieckiem. (czytaj więcej)

Fundacja "Promyczek"

„Każdy … znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywnni

Stowarzyszenie jest organizacją powstałą na potrzeby lokalne. Doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży pozwala stwierdzić, iż jest ono prężną organizacją skupiającą wokół siebie ludzi, którzy z pasją realizują zadania podnosząc tym samym ich poziom. Doświadczona (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób chorych na SM oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji. (czytaj więcej)

Fundacja Helpful Hand

Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji. Prowadzi subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie. Pozyskuje środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym (czytaj więcej)

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Suwałki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach reaguje na zgłoszenia od społeczeństwa odnośnie aktów przemocy wobec zwierząt . Nasza pomoc jest możliwa tylko dzięki wpłatom od darczyńców, nie jesteśmy finansowani z budżetu państwa. Prowadzimy akcję zapobiegającą bezdomności zwierząt, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przytulidełko

Stowarzyszenie Przytulidełko powstało by pomagać potrzebującym zwierzętom. Skupiliśmy swoją uwagę szczególnie na kotach. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i nie prowadzimy działalności gospodarczej działamy wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny. (czytaj więcej)

a

. Testowy opis organizacji Testowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis (czytaj więcej)

STOWARZYSZENIE ALICJA

Jesteśmy nowo powstałą organizacją, potrzebujemy funduszy na działalność (czytaj więcej)