Fundacja Helpful Hand

Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji. Prowadzi subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie. Pozyskuje środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym (czytaj więcej)

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Suwałki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach reaguje na zgłoszenia od społeczeństwa odnośnie aktów przemocy wobec zwierząt . Nasza pomoc jest możliwa tylko dzięki wpłatom od darczyńców, nie jesteśmy finansowani z budżetu państwa. Prowadzimy akcję zapobiegającą bezdomności zwierząt, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przytulidełko

Stowarzyszenie Przytulidełko powstało by pomagać potrzebującym zwierzętom. Skupiliśmy swoją uwagę szczególnie na kotach. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i nie prowadzimy działalności gospodarczej działamy wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny. (czytaj więcej)

a

. Testowy opis organizacji Testowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis (czytaj więcej)

STOWARZYSZENIE ALICJA

Jesteśmy nowo powstałą organizacją, potrzebujemy funduszy na działalność (czytaj więcej)

Fundacja "KARUNA - Ludzie dla Zwierząt"

Pod naszą opieką znajduje się ponad 300 kotów wolnożyjących oraz psy, których opiekunów staramy się wspierać finansując zabiegi kastracji i czipowania, leczeniem i karmą. Jednak naszym priorytetowym celem jest skuteczne, humanitarne zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt w Polsce. Dlatego (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja,,w Rudzie Śląskiej

Realizacja programów kulturalnych .edukacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Tworzenie programów szkoleniowych i relaksacyjnych dla rodzin. Tworzenie rożnych form terapii i rehabilitacji Pozyskiwanie zaplecza lokalowo -materiałowego (czytaj więcej)

Fundacja Na Ratunek

Fundacja NA RATUNEK powstała 4 sierpnia 2014 roku. Tworzą Ją ludzie, których życiem kieruje pasja - rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia - świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią (czytaj więcej)

stowarzyszenie na rzecz matek idzieci maltretowanych "oaza"

stowarzyszenie zajmowało się bezdomnymi jako główna dziiałalność prowadziiśmy noclegownie do tego prowadziliśmy pomoc biednym rodzinom wszystko to do momentu gdy odebrano nam lokal , w tej chwili jesteśmy w trakcie poszukiwań nowego lokalu mamy nadzieje że nastąpi to wkrótce w takim wypadku (czytaj więcej)