a

. Testowy opis organizacji Testowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis organizacjiTestowy opis (czytaj więcej)

STOWARZYSZENIE ALICJA

Jesteśmy nowo powstałą organizacją, potrzebujemy funduszy na działalność (czytaj więcej)

Fundacja "KARUNA - Ludzie dla Zwierząt"

Pod naszą opieką znajduje się ponad 300 kotów wolnożyjących oraz psy, których opiekunów staramy się wspierać finansując zabiegi kastracji i czipowania, leczeniem i karmą. Jednak naszym priorytetowym celem jest skuteczne, humanitarne zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt w Polsce. Dlatego (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja,,w Rudzie Śląskiej

Realizacja programów kulturalnych .edukacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Tworzenie programów szkoleniowych i relaksacyjnych dla rodzin. Tworzenie rożnych form terapii i rehabilitacji Pozyskiwanie zaplecza lokalowo -materiałowego (czytaj więcej)

Fundacja Na Ratunek

Fundacja NA RATUNEK powstała 4 sierpnia 2014 roku. Tworzą Ją ludzie, których życiem kieruje pasja - rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia - świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią (czytaj więcej)

stowarzyszenie na rzecz matek idzieci maltretowanych "oaza"

stowarzyszenie zajmowało się bezdomnymi jako główna dziiałalność prowadziiśmy noclegownie do tego prowadziliśmy pomoc biednym rodzinom wszystko to do momentu gdy odebrano nam lokal , w tej chwili jesteśmy w trakcie poszukiwań nowego lokalu mamy nadzieje że nastąpi to wkrótce w takim wypadku (czytaj więcej)

Fundacja Dom dla Kundelka

Fundacja Dom dla Kundelka powstała w 2016 roku. Wszyscy jej członkowie i wolontariusze pracują zawodowo, a w Fundacji działają w czasie wolnym i nieodpłatnie. Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Fundacja nie prowadzi działalności (czytaj więcej)

Fundacja “Tradycyjna Zagroda”

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" powstała z miłości do ludzi, kultury i przyrody Pogórza Dynowskiego. Działaj razem z nami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi! Najważniejsze, aktualne działania: 1. Uruchomienie "Akademii Rzemiosła w tradycyjnej (czytaj więcej)

Fundacja GROM- Spełniamy Marzenia

Fundacja GROM - Spełniamy Marzenia jest organizacją pozarządową, prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nadrzędnym celem statutowym jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Dążymy do poprawy warunków życia ludzi posiadających różnorodne dysfunkcje (głównie ruchowe). (czytaj więcej)