Fundacja "KARUNA - Ludzie dla Zwierząt"

Pod naszą opieką znajduje się ponad 300 kotów wolnożyjących oraz psy, których opiekunów staramy się wspierać finansując zabiegi kastracji i czipowania, leczeniem i karmą. Jednak naszym priorytetowym celem jest skuteczne, humanitarne zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt w Polsce. Dlatego (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja,,w Rudzie Śląskiej

Realizacja programów kulturalnych .edukacyjnych, turystyczno-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Tworzenie programów szkoleniowych i relaksacyjnych dla rodzin. Tworzenie rożnych form terapii i rehabilitacji Pozyskiwanie zaplecza lokalowo -materiałowego (czytaj więcej)

Fundacja Na Ratunek

Fundacja NA RATUNEK powstała 4 sierpnia 2014 roku. Tworzą Ją ludzie, których życiem kieruje pasja - rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia - świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią (czytaj więcej)

stowarzyszenie na rzecz matek idzieci maltretowanych "oaza"

stowarzyszenie zajmowało się bezdomnymi jako główna dziiałalność prowadziiśmy noclegownie do tego prowadziliśmy pomoc biednym rodzinom wszystko to do momentu gdy odebrano nam lokal , w tej chwili jesteśmy w trakcie poszukiwań nowego lokalu mamy nadzieje że nastąpi to wkrótce w takim wypadku (czytaj więcej)

Fundacja Dom dla Kundelka

Fundacja Dom dla Kundelka powstała w 2016 roku. Wszyscy jej członkowie i wolontariusze pracują zawodowo, a w Fundacji działają w czasie wolnym i nieodpłatnie. Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Fundacja nie prowadzi działalności (czytaj więcej)

Fundacja “Tradycyjna Zagroda”

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" powstała z miłości do ludzi, kultury i przyrody Pogórza Dynowskiego. Działaj razem z nami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi! Najważniejsze, aktualne działania: 1. Uruchomienie "Akademii Rzemiosła w tradycyjnej (czytaj więcej)

Fundacja GROM- Spełniamy Marzenia

Fundacja GROM - Spełniamy Marzenia jest organizacją pozarządową, prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nadrzędnym celem statutowym jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Dążymy do poprawy warunków życia ludzi posiadających różnorodne dysfunkcje (głównie ruchowe). (czytaj więcej)

Związek Górnośląski

Głównym celem organizacji jest obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych- Polska Sekcja IBBY

Polska Sekcja IBBY jest polską sekcją narodową International Board on Books for Young People. Zrzesza twórców, badaczy , bibliotekarzy i pasjonatów zajmujących się wartościową literacko i artystycznie książką dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat corocznie organizuje konkurs KSIĄŻKA (czytaj więcej)

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie zajmuje się problemami osób w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, w szczególności doświadczających problemów rodzinnych. Nasze działania to w szczególności: 1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się (czytaj więcej)