Fundacja Dom dla Kundelka

Fundacja Dom dla Kundelka powstała w 2016 roku. Wszyscy jej członkowie i wolontariusze pracują zawodowo, a w Fundacji działają w czasie wolnym i nieodpłatnie. Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Fundacja nie prowadzi działalności (czytaj więcej)

Fundacja “Tradycyjna Zagroda”

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" powstała z miłości do ludzi, kultury i przyrody Pogórza Dynowskiego. Działaj razem z nami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi! Najważniejsze, aktualne działania: 1. Uruchomienie "Akademii Rzemiosła w tradycyjnej (czytaj więcej)

Fundacja GROM- Spełniamy Marzenia

Fundacja GROM - Spełniamy Marzenia jest organizacją pozarządową, prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Nadrzędnym celem statutowym jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Dążymy do poprawy warunków życia ludzi posiadających różnorodne dysfunkcje (głównie ruchowe). (czytaj więcej)

Związek Górnośląski

Głównym celem organizacji jest obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych- Polska Sekcja IBBY

Polska Sekcja IBBY jest polską sekcją narodową International Board on Books for Young People. Zrzesza twórców, badaczy , bibliotekarzy i pasjonatów zajmujących się wartościową literacko i artystycznie książką dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat corocznie organizuje konkurs KSIĄŻKA (czytaj więcej)

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie zajmuje się problemami osób w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, w szczególności doświadczających problemów rodzinnych. Nasze działania to w szczególności: 1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się (czytaj więcej)

Fundacja Centrum Fotografii

Głównym kierunkiem działań Fundacji jest organizacja międzynarodowego biennale fotografii FotoArtFestival (w roku 2015 odbyła się szósta edycja), który skupia wielu wybitnych artystów i pasjonatów tej dziedziny sztuki. Prowadzimy Galerię Fotografii B&B w Bielsku-Białej, która w 2012 (czytaj więcej)

Fundacja Votum

Udzielamy pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz osobom z nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi. Poza tym prowadzimy działania edukacyjne na temat bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i realizujemy projekty w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci. (czytaj więcej)

Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla

Fundacja imienia Profesora Kazimierza Bartla została utworzona w 2008 z inicjatywy córki profesora – Pani Cecylii Bartel. Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, głównie poprzez wspieranie uzdolnionej młodzieży. Do cyklicznych działań Fundacji (czytaj więcej)