Fundacja Medor

Fundację założyła grupa wolontariuszy, która nie zważając na biedę i sytuację społeczną panującą w Zgierzu zajęła się problemem, którego nie dostrzegały żadne władze, a który należy do zadań własnych każdej gminy - a mianowicie - bezpańskimi zwierzętami. Wydzierżawiliśmy (czytaj więcej)

Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie

Naszą misją jest doposażanie szpitali pediatrycznych w Warszawie w sprzęt diagnostyczny, aby dzieci mogły wrócić jak najszybciej do zdrowia. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad 25 milionów złotych na zakup urządzeń medycznych, remonty oddziałów i szkolenia dla personelu medycznego. W (czytaj więcej)

Fundacja Opieka i Troska

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają kobiety chore psychicznie i somatycznie. Z powodu formalnych ograniczeń Fundacja nie mogła zostać inwestorem budowlanym, wobec czego nasza rola ograniczyła się do (czytaj więcej)

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje się liturgię. Dla większości katolików udział we mszy jest podstawową formą przeżywania wiary. Od tego, co zobaczą, usłyszą i przeżyją na mszy zależy jakość ich wiary. Dlatego uczymy wiary i udostępniamy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei", jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenie, działa pod obecną nazwą od 1 czerwca 2009 r. Wcześniej od 23 maja 2006 r. działaliśmy pod nazwą "Klub Dobrej Nowiny". Oto obszary naszej działalności: Praca z dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. (czytaj więcej)

fundacja nubia

Fundacja pod nazwą Fundacja Nubia , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:Bartłomieja Malec zwanych dalej fundatorami, powołana została aktem notarialnym rep A nr 2300/2002 sporządzonym przez notariusza. Anne Kelpin w kancelarii notarialnej w Wejherowie,w dniu 15 04.2002 r działa na podstawie (czytaj więcej)

Żywiecka Fundacja Rozwoju

"Celem Fundacji jest przyczynianie się do społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności Żywca i okolic." Żywiecka Fundacja Rozwoju jest pierwszą organizacją pozarządową w Beskidzie, ufundowaną wspólnie w 2002 roku, przez (czytaj więcej)

FUNDACJA CROSSROADS

Fundacja "CROSSROADS" Organizacja społeczna wspierająca Dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu aktem notarialnym do życia została powołana Fundacja „Crossroads”, w dniu 01.04.2014 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał (czytaj więcej)

Fundacja Chcę Pomagać

Dzięki nam fundacje skutecznie zbierają pieniądze na swoją działalność oraz znajdują wolontariuszy. Jak działamy: Małe i średnie fundacje zazwyczaj nie posiadają wiedzy lub środków na efektywną promocję w Internecie. Dzięki chcepomagac.org każda organizacja, która (czytaj więcej)

Fundacja Ochrony Przyrody im. Św. Tomasza z Akwinu

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENACH \"NATURA2000\" ORAZ WSPIERANIA I UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI WÓD W CELU ZACHOWANIA ICH ZASOBÓW. (czytaj więcej)