Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest obrona niezależności twórczej projektantów,  prawideł i reguł rzetelnego, profesjonalnego designu oraz prestiżu zawodu grafika.Pragniemy przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywnni

Stowarzyszenie jest organizacją powstałą na potrzeby lokalne. Doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży pozwala stwierdzić, iż jest ono prężną organizacją skupiającą wokół siebie ludzi, którzy z pasją realizują zadania podnosząc tym samym ich poziom. Doświadczona (czytaj więcej)

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne zajmuje się aktywną ochroną fortyfikacji, ich badaniem i popularyzacją.Działalność nasza skupia się wokół Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń - tworzonego skansenu militarnego. Skansen obejmuje wycinek pasa fortecznego twierdzy z XIXw. dziełami (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób chorych na SM oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji. (czytaj więcej)

Fundacja

Celami Fundacji są: prezentowanie i ochrona dziedzictwa kultury polskiej, troska o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, współpraca z innymi organizacjami o profilu samopomocowym (czytaj więcej)

Fundacja Helpful Hand

Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji. Prowadzi subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie. Pozyskuje środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym (czytaj więcej)

Fundacja Droga

Cel działania Fundacji: -propagowanie i rozwój gospodarki i nauki -propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych , społecznych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej -rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej (czytaj więcej)

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Suwałki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach reaguje na zgłoszenia od społeczeństwa odnośnie aktów przemocy wobec zwierząt . Nasza pomoc jest możliwa tylko dzięki wpłatom od darczyńców, nie jesteśmy finansowani z budżetu państwa. Prowadzimy akcję zapobiegającą bezdomności zwierząt, (czytaj więcej)

SERCA DZIECIOM

Pomagamy dzieciom z domów dziecka, sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich. Świadczymy pomoc dzieciom chorym finansując zabiegi i ich leczenie. Promujemy i organizujemy wolontariat oraz działalność charytatywną. Finansujemy (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przytulidełko

Stowarzyszenie Przytulidełko powstało by pomagać potrzebującym zwierzętom. Skupiliśmy swoją uwagę szczególnie na kotach. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i nie prowadzimy działalności gospodarczej działamy wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny. (czytaj więcej)