Stowarzyszenie Gramy o Życie

"Gramy o Życie" to Stowarzyszenie , utworzony przez ludzi dla których los drugiego człowieka jest niezmiernie ważny. Wspólnie z ludźmi dobrej woli zbieramy środki finansowe na leczenie i poprawę sytuacji bytowej naszych podopiecznych. Organizujemy akcje charytatywne, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Iskra Nadziei

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz opiekunów zastępczych. (czytaj więcej)

FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANUS

Fundacja Niepełnosprawnych SANUS powstała 23 stycznia 1992 roku. W pierwszych latach działalności fundacja zajmowała się pomocą prawną i doradczą. Prowadziła sklep dla osób potrzebujących, przekazywała odzież dla potrzebujących osób zamieszkujące byłe PGR-y. W 1995 roku rozpoczęła (czytaj więcej)

Fundacja Dobra Wioska

<strong>Fundacja Dobra Wioska</strong> zajmuje się wspieraniem w rozwoju poszczególnych osób i społeczności:<br /> <br /> <strong>I.</strong> Pomagamy dzieciom i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju spowodowanymi rozmaitymi zaburzeniami i ich rodzinom, oraz (czytaj więcej)

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Jesteśmy organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Naszą misją jest aktywizacja i wsparcie osób niewidomych i słabowidzących. Nasi (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób prowadzących Pogotowia Rodzinne "Pierwsza Szansa"

Jesteśmy nowo powstałym Stowarzyszeniem dobroczynnym, które wspiera osoby prowadzące Pogotowia Rodzinne  i rodziny biologiczne dzieci w nich umieszczonych.  Potrzebne jest każde wsparcie. Więcej o nas mogą się Państwo dowiedzieć z naszej strony www.  (czytaj więcej)