Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) jest organizacją pozarządową typu non-profit działającą od 26.08.2003 r. działającą w celu wspierania osób niepełnosprawnych, w szczególności z dysfunkcją wzroku. Podstawową misją jest zapewnienie tym osobom równych (czytaj więcej)

Fundacja Zwierzeca Polana

Fundacja w swojej definicji to forma prawna organizacji pozarządowej, której kapitał przeznaczony jest na określony cel. Cel fundacji musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny. W naszym przypadku jest to ochrona zwierząt. Z punktu prawnego sprawa wydaje się prosta. A jak wyglądał (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Gramy o Życie

"Gramy o Życie" to Stowarzyszenie , utworzony przez ludzi dla których los drugiego człowieka jest niezmiernie ważny. Wspólnie z ludźmi dobrej woli zbieramy środki finansowe na leczenie i poprawę sytuacji bytowej naszych podopiecznych. Organizujemy akcje charytatywne, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Iskra Nadziei

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz opiekunów zastępczych. (czytaj więcej)

FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANUS

Fundacja Niepełnosprawnych SANUS powstała 23 stycznia 1992 roku. W pierwszych latach działalności fundacja zajmowała się pomocą prawną i doradczą. Prowadziła sklep dla osób potrzebujących, przekazywała odzież dla potrzebujących osób zamieszkujące byłe PGR-y. W 1995 roku rozpoczęła (czytaj więcej)

Fundacja Dobra Wioska

<strong>Fundacja Dobra Wioska</strong> zajmuje się wspieraniem w rozwoju poszczególnych osób i społeczności:<br /> <br /> <strong>I.</strong> Pomagamy dzieciom i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju spowodowanymi rozmaitymi zaburzeniami i ich rodzinom, oraz (czytaj więcej)