Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer32242/public_html/wp-content/themes/chcepomagac/organizacje.php on line 62

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny powstała w 2014 roku i obecnie działa już jako Organizacja Pożytku Publicznego. Fundacja jest apolityczna, promuje wartości rodzinne i katolickie. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w swych działaniach obejmuje ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności. Jednym z głównych działań stowarzyszenia jest pomoc zwierzętom bezdomnym, stworzona przy siedzibie kociarnia daje schronienie pięćdziesięciu kociakom. (czytaj więcej)

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg "Bliżej Siebie"

Cele Fundacji : 1. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich. 2. Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, (czytaj więcej)

Gniewczyńskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju

Organizacja zajmuje się głównie pomocą fizyczną i materialną potrzebującym mieszkańcom wsi na terenie całego kraju. Wspieramy równieą sport i oświatę (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla prowadzi działalność na terenie gminy Maciejowice. Nie posiadamy statusu OPP. Pomagamy naszym mieszkańcom w trudnościach życiowych. Zbieramy dary żywnościowe, prowadzimy działalność edukacyjną. Rodzinie wielodzietnej z naszego terenu spalił się dom. Chcemy (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk

Celem Fundacji jest : a/ wspieranie dzieci i młodzieży z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka, rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych potrzebujących, b/ pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych, c/ pomoc dzieciom (czytaj więcej)

Fundacja Frater Pomoc dla rodzinnej opieki zastępczej

CELEM FUNDACJI JEST DOBROCZYNNOŚĆ NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ, RÓWNIEŻ TYCH PRZEBYWAJĄCYCH POZA PLACÓWKĄ OPEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ (MOW, MOS, SOW, SOSW I INNYCH) ZWANYCH DALEJ POOPIECZNYMI, 2.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE DOBROCZYNNE CELE POPRZEZ: A)TWORZENIA SYSTEMÓW (czytaj więcej)