chcepomagac.org – przewodnik do mądrej pomocy

Fundacja Chcę Pomagać stworzyła platformę internetową chcepomagac.org skierowaną do organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób chętnych do niesienia pomocy. Misją przedsięwzięcia jest zmiana specyfiki polskiej filantropii z „akcyjnej” na systematyczną. Według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 54 proc. Polaków przekazało w ciągu ostatniego roku pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych. – Wynik(czytaj więcej)

chcepomagac.org – przewodnik do mądrej pomocy

Fundacja Chcę Pomagać stworzyła platformę internetową chcepomagac.org skierowaną do organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób chętnych do niesienia pomocy. Misją przedsięwzięcia jest zmiana specyfiki polskiej filantropii z „akcyjnej” na systematyczną. Według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 54 proc. Polaków przekazało w ciągu ostatniego roku pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych. – Wynik brzmi(czytaj więcej)

chcepomagac.org – przewodnik do mądrej pomocy

Fundacja Chcę Pomagać stworzyła platformę internetową chcepomagac.org skierowaną do organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób chętnych do niesienia pomocy. Misją przedsięwzięcia jest zmiana specyfiki polskiej filantropii z „akcyjnej” na systematyczną. Według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 54 proc. Polaków przekazało w ciągu ostatniego roku pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych. – Wynik(czytaj więcej)