Zarejestruj się i otrzymaj bonus 3500 zł + 200 darmowych spinów

Рrzyjrzyjmy sіę nіеktórym kluсzоwym аsреktоm nаszеgо kаsynа HіtnSріn. Jеstеśmy stоsunkоwо nоwym grасzеm w śwіесіе hаzаrdu оnlіnе, zаłоżоnym w 2023 rоku. Nаsz ореrаtоr, TwісеDісе ВV z Сurасао, mа uznаnе dоśwіаdсzеnіе w brаnży. W nаszеj rесеnzjі оmówіmy głównе kwеstіе, w tym zаkrеs gіеr, орсjе wрłаt і wyрłаt, аsреkty lісеnсyjnе, оbsługę klіеntа, рrоmосjе і wіеlе wіęсеj. Jеślі jеstеś zаіntеrеsоwаny роrównаnіеm z іnnymі kаsynаmі nа роlskіm rynku, nіе рrzеgар nаszеj rесеnzjі!

HitnSpin Polska: [Bonusy 3500 zł + 200 Darmowych Spinów!]

Kаsynо іntеrnеtоwе HіtnSріn dysроnujе оdроwіеdnіą lісеnсją nа оfеrоwаnіе gіеr hаzаrdоwyсh nа tеrеnіе wszystkісh krаjów będąсyсh сzłоnkаmі Unіі Еurореjskіеj і ісh tеrytоrіасh zаlеżnyсh. Z uwаgі nа lоkаlіzасję fіrmy będąсеj włаśсісіеlеm kаsynа, mіеjsсеm włаśсіwym dlа wystаwіеnіа lісеnсjі jеst Сurасао. Mа оnа numеr 8048/JАZ2021-047 і осzywіśсіе оbоwіązujе wе wszystkісh krаjасh unіjnyсh, tаkżе і w Роlsсе. А jеślі zаstаnаwіаłеś sіę, dlасzеgо lісеnсjа z Сurасао jеst wаżnа w Роlsсе, tо wyjаśnіеnіе jеst bаrdzо рrоstе — Сurасао mа stаtus tеrytоrіum zаmоrskіеgо Królеstwа Nіdеrlаndów і роdlеgа роd jеgо jurysdykсję. Nаlеży wіęс dо Unіі Еurореjskіеj. Zwiększ swoje zyski z handlu kryptowalutami dzięki zaawansowanym narzędziom od Neoprofit AI. Immediate Aspect Bitchain Profit AI

O nas

O nas 2

Chcepomagac.org to jeden z pierwszych serwisów zbiórkowych w Polsce, który od początku swojej działalności umożliwiał organizację zbiórek dobroczynnych. Obecnie serwis prowadzi akcje zbiórkowe dla chorych i niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda i jest kontynuacją działającego do końca 2021 roku programu "Na ratunek". 

Po wielu latach działalności nasza idee pozostały bez zmian. Sam serwis korzysta aktualnie z nowoczesnych technologii internetowych, a wszystko po to, aby świadczona w ten sposób pomoc była skuteczna i docierała do możliwie szerokiego grona odbiorców.

Zmiany

O nas 2

Od 2020 roku podmiotem prowadzącym serwis Chcepomagac.org jest Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. W lutym 2022 roku serwis zyskał zupełnie nową szatę graficzną oraz nowe funkcjonalności. Teraz jest to przestrzeń niesienia pomocy drugiemu Człowiekowi, która służy wsparciu podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda. Są to osoby chore i niepełnosprawne, otoczone opieką w trudnych chwilach ich życia często od wielu lat. W ten sposób serwis Chcepomagac.org stał się kontynuacją programu "Na ratunek", prowadzonego przez Stowarzyszenie do końca 2021 roku.

Budowa nowego portalu zbiórkowego nie byłaby możliwa, gdyby nie nasz ANIOŁ Jaś Hryc. Choroba i odejście Jasia zostawiły pustkę i wielki smutek, ale też wielkie dobro. Jego Rodzice zdecydowali o przekazaniu środków zebranych na leczenie Jasia na stworzenie nowego serwisu Chcepomagac.org, dzięki któremu możemy przekazywać pomoc i wsparcie wielu osobom z całej Polski.

Pomagamy

O nas 2

Cel naszej działalności jest od początku jasny - przekazywanie dobra innym na wszelkie możliwe sposoby! Temu też służy działalności serwisu zbiórkowego Chcepomagac.org, nad którym czuwa nasz Anioł Jaś Hryc.

Dzięki Chcepomagac.org możemy tworzyć zbiórki na konkretny cel, związany z naszymi podopiecznymi. Jest to więc sposób na pozyskiwanie środków na pomoc, skierowaną do konkretnej osoby w potrzebie. Profil w serwisie Chcepomagac.org to również sposób na to, aby każdy z naszych podopiecznych mógł być dostrzeżony, prosząc w ten sposób o wsparcie ludzi dobrej woli.

Wierzymy, że dobro wyświadczone innym, zawsze do nas wraca, a wieloletnie doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że zawsze możemy liczyć na otwarte serca tych, którzy mogą pomóc.

Footer 3

Jaś Hryc

O nas 2

Jaś od samego początku był Super Bohaterem. Zdiagnozowano u Niego porażenie mózgowe, miał problemy z tarczycą, padaczkę oraz wodogłowie. Przeżył dwie reanimacje, dwie sepsy, zapalenie płuc i transfuzję krwi. Mało kto miałby siłę, aby wytrzymać tak wiele. Ale on miał dla kogo żyć! Z pewnością dlatego nie poddawał się i walczył o każdy kolejny dzień. 

Jaś odszedł 17 marca 2019 roku i choć nie ma go wśród nas, to zostawił po sobie jasny promyk nadziei. Zostawił otwarte serca ludzi, którzy kiedyś gotowi pomagać Jemu, dziś pomagają innym osobom, walczącym o zdrowie i życie. Teraz to Jaś pomaga nam, jako ANIOŁ serwisu Chcepomagac.org.

O nas 1

Nasz cel

Nasz cel od wielu lat jest niezmienny i prosty - przekazywanie dobra innym, często bardzo potrzebującym, na wszelkie możliwe sposoby! Temu też służy działalności serwisu zbiórkowego Chcepomagac.org, nad którym czuwa nasz Anioł Jaś Hryc.

O nas 1

Nasza idea

Tworzenie i rozwój serwisu internetowego, który w sposób bezpłatny stwarza możliwość osiągania ważnych celów społecznych poprzez zakładanie i realizację zbiórek dobroczynnych - o zasięgu ogólnopolskim - na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda.

O Sursum Corda

O nas 2

Od 2000 roku przekazujemy dobro innym na wszelkie sposoby i zamieniamy je w konkretną pomoc. To wtedy połączyliśmy siły, pomysły i energię osób, które kilka lat wcześniej tworzyły grupę wsparcia dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Taka jest historia powstania Stowarzyszenia Sursum Corda, którego zespół w znacznej części skupiony był wokół ówczesnego duszpasterstwa młodzieżowego przy Parafii Kolejowej w Nowym Sączu.

Od samego początku działamy non profit (nie działamy dla zysku) i trzymamy się z daleka od polityki. Nasza wielka siła to wolontariusze i pasja pomagania. Każdego dnia zajmujemy się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Niesiemy pomoc każdemu, kto znajdzie się w sytuacji, która bez wsparcia życzliwych i dobrych ludzi jest beznadziejna, wspieramy też opuszczających zakłady karne.

Dowiedz się jak możesz pomóc

Nasi partnerzy

O nas 2

Potrzebna pomoc?