Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek

Stowarzyszenie powstało z myślą o pomocy oraz integracji ludzi z obszaru zdegradowanego, zagrażającego wykluczeniem społecznym. Na rzecz dzieci i rodzin z obszaru ww. Prowadzimy wszelkiego rodzaju warsztaty oraz eventy z konkursami sportowymi,imprezy lokalne. Angażujemy społecznie mieszkańców (czytaj więcej)

Fundacja PRZEkarpacie

1 WSPOMAGANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI ORAZ PROMOCJA NOWYCH TECHNOLOGII I WSPIERANIA INNOWACYJNOSCI GOSPODARKI, POMOC W REALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIEWZIEC INTERNETOWYCH, 2 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCÓW, PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, STUDENTÓW, BEZROBOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, (czytaj więcej)

Fundacja - Pomagac jest warto

GRUPA WOLONTARIUSZY działająca na terenie Pruszcza Gdańskiego i okolicy. Fundacja Pomagać jest warto skupia w swoich szeregach ludzi w różnym wieku. Jest wśród nas zarówno młodzież w wieku gimnazjalnym, a także osoby dorosłe mające własne rodziny, dzieci czy wnuki. Łączy nas jedno: (czytaj więcej)

Fundacja "Sport na Zdrowie"

Fundacja "Sport na Zdrowie" prowadząca Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej, wspiera rodziców w rehabilitacji dzieci chorych na: astmę, alergię, atopowe zapalenie skóry, otyłość, wady postawy, dziecięce choroby neurologiczne. (czytaj więcej)

Fundacja "Jesteśmy Blisko"

Fundacja „Jesteśmy Blisko” aktywnie działa już od ponad 9 lat. Staramy się być tam, gdzie ludzie nas potrzebują – po prostu blisko. Dla nas najważniejsza jest lokalna społeczność, dlatego staramy się pomagać tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Działamy na wielu płaszczyznach (czytaj więcej)

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny powstała w 2014 roku i obecnie działa już jako Organizacja Pożytku Publicznego. Fundacja jest apolityczna, promuje wartości rodzinne i katolickie. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w swych działaniach obejmuje ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności. Jednym z głównych działań stowarzyszenia jest pomoc zwierzętom bezdomnym, stworzona przy siedzibie kociarnia daje schronienie pięćdziesięciu kociakom. (czytaj więcej)

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg "Bliżej Siebie"

Cele Fundacji : 1. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich. 2. Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, (czytaj więcej)