Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Fundacja GOPR utworzona została na rzecz wspierania i rozwoju ratownictwa górskiego - od dziesięcioleci niosącego pomoc w górach osobom jej potrzebującym. Powstała w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby, związane z koniecznością rozwoju technicznego, obsługi, napraw i modernizacji sprzętu (czytaj więcej)

Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak

Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. (czytaj więcej)

Fundacja Małymi Oczami

Fundacja działa głownie na rzecz dzieci i rodzin z problemami przemocowymi i uzaleznionymi. Pracuje rowniez na rzcze dzieci zdolnych. Prowadzi działania w które włącza wolontariuszy poprzez szkolenie ich oraz rozwijanie w kierunku dalszej pracy z dzieckiem. (czytaj więcej)

Fundacja "Promyczek"

„Każdy … znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywnni

Stowarzyszenie jest organizacją powstałą na potrzeby lokalne. Doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży pozwala stwierdzić, iż jest ono prężną organizacją skupiającą wokół siebie ludzi, którzy z pasją realizują zadania podnosząc tym samym ich poziom. Doświadczona (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób chorych na SM oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji. (czytaj więcej)

Fundacja Helpful Hand

Fundacja Helpful Hand jest Organizacją Pożytku Publicznego. Darowizny i wpływy z 1% podatku przeznacza na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane zgodnie ze statutem Fundacji. Prowadzi subkonta dla chorych na SM z przeznaczeniem na pomoc w chorobie. Pozyskuje środki finansowe na pomoc swoim podopiecznym (czytaj więcej)

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Suwałki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Suwałkach reaguje na zgłoszenia od społeczeństwa odnośnie aktów przemocy wobec zwierząt . Nasza pomoc jest możliwa tylko dzięki wpłatom od darczyńców, nie jesteśmy finansowani z budżetu państwa. Prowadzimy akcję zapobiegającą bezdomności zwierząt, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Przytulidełko

Stowarzyszenie Przytulidełko powstało by pomagać potrzebującym zwierzętom. Skupiliśmy swoją uwagę szczególnie na kotach. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i nie prowadzimy działalności gospodarczej działamy wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny. (czytaj więcej)