fundacja nubia

Fundacja pod nazwą Fundacja Nubia , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:Bartłomieja Malec zwanych dalej fundatorami, powołana została aktem notarialnym rep A nr 2300/2002 sporządzonym przez notariusza. Anne Kelpin w kancelarii notarialnej w Wejherowie,w dniu 15 04.2002 r działa na podstawie (czytaj więcej)

FUNDACJA CROSSROADS

Fundacja "CROSSROADS" Organizacja społeczna wspierająca Dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu aktem notarialnym do życia została powołana Fundacja „Crossroads”, w dniu 01.04.2014 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał (czytaj więcej)

Fundacja Ochrony Przyrody im. Św. Tomasza z Akwinu

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENACH \"NATURA2000\" ORAZ WSPIERANIA I UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI WÓD W CELU ZACHOWANIA ICH ZASOBÓW. (czytaj więcej)

Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Fundacja GOPR utworzona została na rzecz wspierania i rozwoju ratownictwa górskiego - od dziesięcioleci niosącego pomoc w górach osobom jej potrzebującym. Powstała w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby, związane z koniecznością rozwoju technicznego, obsługi, napraw i modernizacji sprzętu (czytaj więcej)

Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak

Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. (czytaj więcej)

Fundacja Małymi Oczami

Fundacja działa głownie na rzecz dzieci i rodzin z problemami przemocowymi i uzaleznionymi. Pracuje rowniez na rzcze dzieci zdolnych. Prowadzi działania w które włącza wolontariuszy poprzez szkolenie ich oraz rozwijanie w kierunku dalszej pracy z dzieckiem. (czytaj więcej)

Fundacja "Promyczek"

„Każdy … znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi - Aktywnni

Stowarzyszenie jest organizacją powstałą na potrzeby lokalne. Doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży pozwala stwierdzić, iż jest ono prężną organizacją skupiającą wokół siebie ludzi, którzy z pasją realizują zadania podnosząc tym samym ich poziom. Doświadczona (czytaj więcej)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób chorych na SM oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji. (czytaj więcej)